Nowe szanse na stypendia dla maturzystów!

czwartek, 10.7.2014 10:21 1465 0

Zdałeś właśnie maturę? Rozpoczynasz studia dzienne? Zastanawiasz się, jak poradzisz sobie finansowo? Zgłoś się po Stypendium Pomostowe! Fundacja Edukacji Międzynarodowej do 1 sierpnia 2014 czeka na wnioski tegorocznych maturzystów, którzy chcą uzyskać stypendia na najbliższy rok akademicki. Szanse mają ci, którzy rozpoczynają studia na polskich uczelniach państwowych mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra, pochodzą z małych miejscowości Dolnego Śląska, a dochód na członka ich rodziny nie przekracza 1176 zł na osobę. Na zwycięzców konkursu czeka 7 nagród w postaci rocznego stypendium o wartości 5 000 złotych.Stypendia pomostowe mają pomóc „świeżo upieczonym” studentom, pochodzącym z niezamożnych rodzin i małych miejscowości, przetrwać najtrudniejszy, pierwszy rok studiowania. Organizatorem Programu Stypendiów Pomostowych na terenie całego kraju jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi. Już po raz jedenasty na Dolnym Śląsku partneruje jej – specjalizująca się we wspieraniu uzdolnień – Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia. FEM może rekomendować 7 kandydatów do udzielenia stypendiów.

Zasady konkursu opisane są na stronie www.fem.org.pl/pomost. Tam też można pobrać niezbędne dokumenty. Aplikowanie o stypendium pomostowe jest dwuetapowe:

· I etap to uzyskanie rekomendacji od FEM – Nabór „wniosków o udzielenie rekomendacji” potrwa do końca lipca 2014. Lista osób, które uzyskają rekomendację upoważniającą do wypełnienia wniosku o stypendium pomostowe on-line – zostanie opublikowana w dniu 11 sierpnia 2014 na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

· II etap to złożenie wniosku on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (ogólnopolskiego organizatora programu stypendialnego). Do 18 sierpnia 2014 rekomendowani kandydaci będą mieli czas na złożenie wniosków on-line.

W roku akademickim 2014/2015 każde stypendium wyniesie 5000 zł rocznie (500 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego). Wkład finansowy FEM to 25 % wartości każdego stypendium. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków programu stypendialnego „zDolny Śląsk” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe 75% to środki przekazywane przez FEP a pochodzące od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacji Wspomagania Wsi. 

Źródło: walim.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)