Nowe środki z UE dla województwa dolnośląskiego w zasięgu ręki! Do Polski trafi rekordowe 770 mld zł!

czwartek, 29.4.2021 10:30 156 0

Dzięki sukcesowi negocjacyjnemu premiera Mateusza Morawieckiego w 2020 r., Polska może otrzymać największe w historii Unii Europejskiej środki finansowe – ok. 770 mld zł. Z pieniędzy tych będą mogły skorzystać dolnośląskie samorządy powiatowe i gminne.  Środki chcemy przeznaczyć m.in. na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.Dzięki unijnym pieniądzom w naszym regionie udało się do tej pory zrealizować projekty związane m.in. z aktywizacją osób niepełnosprawnych czy budową żłobków i przedszkoli.
 
O tym, czy 770 mld zł trafi do Polski – w tym do naszego województwa – zdecyduje polski parlament. Do tej pory na przestrzeni lat uchwalanie ustaw dotyczących zasobów własnych odbywało się zawsze niemal jednomyślnie. Kwestie unijnych pieniędzy dla Polski były wyjęte z bieżącego sporu politycznego. Miejmy nadzieję, że będzie tak i tym razem!
 
To bardzo ważne, bo dzięki środkom możemy inwestować m.in. w rozwój rolnictwa infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, zdrowie i nowe miejsca pracy. Co to oznacza w praktyce? Chodzi np. o termomodernizację szkół, nowe autobusy i tramwaje, obwodnice i ścieżki rowerowe, place zabaw, więcej miejsc w żłobkach, działania na rzecz czystego powietrza, dopłaty bezpośrednie dla rolników czy rozwój sektora przetwórczego.
 
Korzyści dla obywateli – zobacz, co już udało się zrobić dla naszego regionu
 
Środki z UE są impulsem rozwojowym dla wszystkich regionów w Polsce. Do naszego województwa trafiło już 2,25 mld euro z perspektywy 2014-2020.
 
Korzyści ze środków europejskich są bardzo realne. Pieniądze przeznaczamy na budowę dróg i autostrad, modernizację kolei, rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, dopłaty bezpośrednie dla rolników,wsparcie dla parków technologicznych i laboratoriów naukowych, rozwój infrastruktury społecznej, służby zdrowia, szkół, ośrodków naukowych i uczelni oraz kultury, sportu, rekreacji i turystyki. 
 
Dzięki środkom już teraz udało się zrealizować potrzebne nam inwestycje i projekty. Wśród nich są:

budowa placówek oświaty,
wymiana źródeł ciepła,
aktywizacja osób niepełnosprawnych,
zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń.
 
Natomiast w kolejnych latach chcemy zrealizować m.in.:
 
rewitalizację linii kolejowych,
zakup nowoczesnego taboru kolejowego,
budowę i przebudowa dróg wojewódzkich,
modernizację placówek medycznych.
 
770 mld zł dla Polski w ramach środków z UE
 
W ramach unijnego budżetu nasz kraj może liczyć na bezzwrotne środki z Wieloletnich Ram Finansowych (klasyczny budżet UE), ale także z pieniędzy przeznaczonych na Fundusz Odbudowy. 
 
W oparciu o ten fundusz rząd opracowuje Krajowy Plan Odbudowy. Ma on wzmocnić naszą gospodarkę i pozwolić szybciej wyjść z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Unijne środki zostaną przeznaczone na najważniejsze obszary, takie jak: zdrowie, energia i środowisko, rolnictwo, gospodarka i przedsiębiorcy, cyfryzacja, infrastruktura, transport, innowacje, społeczeństwo czy spójność terytorialna.
 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz