Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu

sobota, 17.7.2021 13:58 120 0

Starosta Wałbrzyski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu

Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,

I. Wymagania niezbędne dla kandydata:
1. wykształcenie wyższe (preferowane w szczególności prawo, administracja);
2. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019, poz.1282);
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Znajomość przepisów prawa z zakresu:
1) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
2) ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
3) ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
4) ustawy o kierujących pojazdami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
5) ustawy o samorządzie powiatowym,
6) ustawy o pracownikach samorządowych,
6. Umiejętność obsługi komputera, m.in. w zakresie edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych oraz urządzeń biurowych.

https://bip.powiatwalbrzyski.pl/oferta-pracy/1092/podinspektor-w-wydziale-komunikacji-i-transportu?fbclid=IwAR0S7QgyKyqOIuBZwKPHNo14jbq7Vtq4wKk_aIgQQx0nzZajCXqj-oK374c

Źródło: FB Ziemia Wałbrzyska

Dodaj komentarz

Komentarze (0)