Na szlaku na Chełmiec powstanie wiata turystyczna z platformą widokową

poniedziałek, 20.2.2023 17:11 321 0

Na szlaku prowadzącym na Chełmiec (851 m n.p.m.) powstanie wiata turystyczna i platforma widokowa. Wartość inwestycji wynosi ponad 239 tys. złotych. Wartość dofinansowania to ponad 117 tys. złotych. Oprócz wiaty powstanie infrastruktura uzupełniająca: ławki, paleniska, ławostół oraz stojaki na rowery.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsc odpoczynku turystów u podnóża Chełmca” mająca na celu budowę na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce wiaty turystycznej wraz z infrastrukturą oraz platformy widokowej przy szlaku prowadzącym na górę Chełmiec w celu poszerzenia oferty o nowy element infrastruktury turystycznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD. Przewidywane wyniki operacji: Podniesienie standardu i atrakcyjności turytycznej obszaru LGD, uzupełnienie oferty turystycznej na terenie obszaru LGD i poprawa jej kompleksowości, co będzie miało przełożenie na wzrost ruchu turystycznego. Wartość inwestycji wynosi 239 406,72 zł. Uzyskane dofinansowanie: 117 317,00 zł.

Umowa w ramach zadania została zawarta w dniu 05.12.2022 r. z Wykonawcą – MASTERCRAFT Paweł Janik z Boguszowa-Gorc Zakres robót obejmuje przede wszystkim wykonanie wiaty turystycznej, platformy widokowej, ścieżki prowadzącej do platformy, montaż elementów infrastruktury turysycznej (ławek, paleniska, ławostołu, stojaków na rowery).

Gm. Boguszów-Gorce

Dodaj komentarz

Komentarze (0)