Młoda wałbrzyszanka zaprojektowała kartę pocztową

piątek, 6.5.2022 13:42 198 0

Paulina Jankiewicz z klasy VIII b  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, zajęła I miejsce w III Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła Katechizmem Narodowym Polaków w XXI w.” Konkurs organizowany był przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Rodzina Rodła – Wrocław.

Celem konkursu było:
– popularyzacja Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych 6 marca 1938 r. w Berlinie,
– kształtowanie wartości i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
– budowanie świadomości lokalnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenów polskich Ziem Zachodnich i Północnych,
– rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Paulina Jankiewicz zwyciężyła w kategorii uczniów szkół podstawowych klasy IV-VIII. Nazwiska laureatów są umieszczone na stronie internetowej Muzeum oraz portalu Facebook. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki.

W konkursie wzięło udział łącznie 24 uczniów PSP nr 15 z klas VI – VIII. Opiekunami na etapie szkolnym byli nauczyciele historii Joanna Jankowska i Elżbieta Pławsiuk.

Gratulujemy Paulinie i zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy prac: https://muzeum.wroclaw.pl/wpis/wyniki-konkursu-4/6552/

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)