Minister Andrzej Adamczyk z wizytą w Wałbrzychu

poniedziałek, 2.7.2018 15:10 1491 0

W sobotę 30 czerwca 2018 roku w Wałbrzychu przebywał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jego wizyta w ramach cyklu „Polska jest jedna” to realizacja programu spotkań z Polakami, jakie wyznaczyło sobie Prawo i Sprawiedliwość. W tym wydarzeniu uczestniczyła również Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, a także Aleksander Szwed – Senator RP, Posłowie na Sejm RP Ireneusz Zyska i Wojciech Murdzek, Maciej Badora – Prezes Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz licznie przybyli samorządowcyi mieszkańcy okręgu wałbrzyskiego.

Minister Anna Zalewska omówiła dotychczasowe dokonania rządów Zjednoczonej Prawicy szczególnie podkreślając jego gospodarcze i socjalne sukcesy. Zebranym przybliżyła najważniejsze założenia tzw. „Piątki Morawieckiego”, dotyczącej:

  • obniżenia od początku przyszłego roku podatku CIT dla małych firm z 15 do 9 proc.;
  • wprowadzenia tzw. małego ZUS-u, naliczanego proporcjonalnie do przychodów dla firm osiągających miesięczne obroty do wysokości 2,5 minimalnych pensji w Polsce;
  • programu „Dobry Start” – 300 złotych na początku roku szkolnego dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej i średniej (od 1 lipca elektronicznie można składać wnioski);
  • programu Dostępność+ - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych;
  • nowego funduszu budowy dróg lokalnych o wartości co najmniej 5 miliardów złotych.

Minister Andrzej Adamczyk zaprezentował istotne informacje o przewidywanych do realizacji inwestycjach w infrastrukturze drogowej oraz kolejowej dla subregionu wałbrzyskiego i kłodzkiego, w tym o planach modernizacji DK8 z Wrocławia do Kłodzka. Dodał, że w ramach nowego funduszu drogowego najbiedniejsze samorządy mogą otrzymać nawet do 80 % dofinansowania.

Pytania od samorządowców, przybyłych mieszkańców i kuluarowych rozmów z ministrami i parlamentarzystami Zjednoczonej Prawicy zakończyły spotkanie.

Autor zdjęć: Dariusz Nowaczyński

Dodaj komentarz

Komentarze (0)