Marszałek Dolnego Śląska apeluje do rządu w sprawie likwidacji nielegalnych składowisk odpadów

piątek, 22.3.2024 10:07 125 0

Z inicjatywy Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego Sejmik przyjął podczas czwartkowej sesji Apel do Rządu RP o utworzenie Funduszu Środowiskowego i wsparcia lokalnych samorządów w całym kraju w walce z likwidacją nielegalnych wysypisk odpadów.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego zgodnie ze swoimi kompetencjami prowadzi kontrole podmiotów gospodarujących odpadami w regionie. Takich kontroli tylko w bieżącej kadencji było 190, a w ich wyniku nałożono kary w wysokości ponad 240 mln złotych. W skali całego kraju powszechny jest jednak problem utylizacji odpadów porzuconych lub znajdujących się w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych. Konieczność ich usunięcia w przypadku, gdy posiadacz odpadów nie wywiązał się z tego obowiązku, spoczywa m.in. na samorządach terytorialnych – gmin, powiatów i samorządów województw. To wiąże się jednak z ogromnymi kosztami tzw. „wykonania zastępczego”. 

- Samorządy same nie udźwigną kosztów likwidacji nielegalnych składowisk śmieci. Usunięcie tych w Ścinawie czy Głogowie to są koszty rzędu nawet kilkudziesięciu milionów złotych, dlatego niezbędna jest tu pomoc budżetu państwa. Dlatego właśnie zwracamy się z apelem do rządu o utworzenie funduszu, który wspierałby samorządy w całym kraju – mówi marszałek Cezary Przybylski

Samorząd województwa zaproponował utworzenie ogólnopolskiego Funduszu Środowiskowego, który umożliwi wsparcie finansowe dla samorządów wszystkich szczebli w kraju w walce z nielegalnymi wysypiskami odpadów. Mógłby on funkcjonować na zasadzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dla pojazdów, czy Turystycznego Funduszu Pomocy, gdzie składki gospodarujących odpadami przeznaczane byłyby na usunięcie porzuconych odpadów. Ze środków zgromadzonych na rachunku, fundusz zapewniałby wypłaty właściwemu organowi ochrony środowiska na pokrycie kosztów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)