Kontrola drogowa

sobota, 28.3.2015 08:20 851 0

Kontrola ruchu drogowego, którą najczęściej przeprowadzają umundurowani funkcjonariusze policji, ma na celu czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem na drodze. Może ona odbyć się o każdej porze dnia i nocy oraz na każdym terenie. Policjant komunikuje kierowcy obowiązek zatrzymania się gestem ręki lub tarczy, tzw. lizaka, a w warunkach ograniczonej widoczności – latarką ze światłem czerwonym lub lizakiem ze światłem odblaskowym albo czerwonym. 

Może też użyć dźwiękowych i świetlnych sygnałów uprzywilejowania oraz urządzeń nagłaśniających. Każdy kierowca obowiązany jest do zastosowania się do poleceń funkcjonariusza – w przeciwnym razie grozi mu kara aresztu lub grzywny oraz utrata prawa jazdy. 

W terenie zabudowanym kierowca musi zawsze zatrzymać się na polecenie umundurowanego i nieumundurowanego policjanta, natomiast w terenie niezabudowanym – zatrzymuje się wyłącznie na znak policjanta umundurowanego, nawet jeśli stoi przy nieoznakowanym radiowozie. Kierowca nie ma obowiązku reagować na znak niemundurowanego policjanta przy nieoznakowanym wozie, jednak natychmiast musi zakomunikować ten fakt pod alarmowym numerem 997 i podjechać do najbliższej jednostki policji. 

Gdy zatrzymanie do kontroli następuje w miejscu zabronionym przepisami drogowymi, radiowóz ustawia się za pojazdem kontrolowanym i powinien mieć przez cały czas włączone niebieskie światło błyskowe. Po zatrzymaniu policjanci we dwóch podchodzą do pojazdu i przedstawiają się, podając swój stopień, imię, nazwisko, pełną nazwę jednostki, w której pełnią służbę, powód kontroli oraz proszą o dokumenty. Nieumundurowany policjant natomiast musi jeszcze dodatkowo okazać legitymację służbową. 

W czasie kontroli funkcjonariusz ma prawo nakazać kierowcy, aby wyłączył silnik i włączył światła awaryjne. Nie może też opuszczać samochodu, chyba że kierowca zostaje zaproszony do radiowozu. Należy cały czas trzymać ręce na kierownicy. W pierwszej kolejności kontrolujący weryfikuje legalność prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC. Ma też prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu i kontroli, czy nie przewozi niebezpiecznych przedmiotów. 

Może poza tym zażądać poddania się kierowcy badaniom w celu ustalenia zawartości alkoholu lub innego środka odurzającego w organizmie. Badanie takie może być przeprowadzone na zewnątrz zatrzymanego samochodu lub w radiowozie. 

Gdy powodem zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej jest wykroczenie kierowcy, policjant decyduje o wysokości grzywny, którą ustala na podstawie taryfikatora mandatów karnych, nie podlegającej negocjacjom. Ukaranie kierowcy może również ograniczyć się wyłącznie do zastosowania pouczenia. 

źródło: KMP w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)