Odwołanie prezesa Aqua-Zdroju

czwartek, 18.6.2020 09:26 861 0

Na posiedzeniu, które odbyło się 17 czerwca Rada Nadzorcza Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego "AQUA-ZDRÓJ" w Wałbrzychu podjęła jednomyślnie uchwałę o odwołaniu Piotra Rachwalskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Oceniono, że postawione przed Prezesem Zarządu cele o charakterze ekonomicznym nie zostały zrealizowane. Ponadto nowa sytuacja związana z pandemią wymaga podjęcia działań oraz modyfikacji strategii funkcjonowania Spółki. Rada nadzorcza uważa, że wymaga to zmian personalnych w Zarządzie Spółki. Spółka kontynuuje swoje działania i stopniowo powraca do uruchomienia wszystkich usług sprzed pandemii. W związku z tym Rada Nadzorcza podjęła decyzję o delegowaniu ze swojego grona pana Pawła Kurylika do czasowego pełnienia czynności członka Zarządu, do momentu wyłonienia nowego Prezesa w drodze konkursu.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz