komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

czwartek, 1 października 2020

Danuty, Remigiusza

Lipcowe inwestycje w Głuszycy

piątek, 19.7.2019 08:20 , komentarze: 0 , odsłony: 1309
kategorie artykułu:

Lipiec to z reguły czas odpoczynku, ale nie w Głuszycy. W gminie to czas wytężonej pracy przy licznych inwestycjach.

Najważniejszą inwestycją jest budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Łukasiewicza. W jego skład będzie wchodzić nie tylko wiata i zatoka autobusowa, ale też parking, miejsca postojowe dla rowerów, motorowerów i motocykli, punkt informacji z poczekalnią oraz toalety. Miejsce będzie dodatkowo oświetlone i monitorowane. Na realizację projektu „Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” Gmina Głuszyca otrzymała prawie 2,9 mln zł dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.

Kolejną długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycją jest odnowa budynku dawnego Zespołu Szkół przy ul. Parkowej oraz terenu wokół tego budynku. Obecnie rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej wokół budynku poprzez budowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej. Prace związane z przekształceniem obiektu na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej rozpoczną się po wyłonieniu wykonawcy. Ogólna wartość projektu na rewitalizację dawnego Zespołu Szkół wynosi 1 970 702,17 zł, z czego Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie z EFRR w wysokości 1 064 494,47 oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa wynoszące 126 124,94 zł. Teren wokół budynku poddany będzie rewitalizacji na łączną kwotę  697 372,67zł, z czego 592 766,77 zł to dofinansowanie z EFRR i 69 737,26 zł to dofinansowanie z Budżetu Państwa.

Już niedługo zakończy się realizacja projektu „Tajemnice Militarnych Podziemi”. Projekt ten był rekomendowany do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy Granice” 2014-2020. Wartość zadania, które realizowane jest w Gminie Głuszyca, obejmuje kwotę wynoszącą 1 692 860,00 zł. Jest to partnerski projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Liderem projektu jest czeskie Miasto Rokytnice w Górach Orlickich. Prócz Gminy Głuszyca w projekcie biorą udział Euroregion Pomezi Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Stachelberg, Mesto Trutnov oraz Gmina Kamienna Góra. Pierwszy etap prac obejmował zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni, drugi polega na modernizacji i rozbudowie ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka.

Trwa remont świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej. Renowacja obejmuje modernizację sali widowiskowej wraz ze sceną, przebudowę toalet oraz budowę toalety dla niepełnosprawnych, remont klatki schodowej, modernizację elewacji tylnej i przybudówki wraz z ociepleniem. Dodatkowo zamontowany zostanie schodołaz dla osób niepełnosprawnych. Remont świetlicy stanowi zadanie „Odnowa wsi poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Głuszyca” realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W głuszyckim Ogrodzie Jordanowskim trwa budowa skateparku. Inwestycja była długo wyczekiwana szczególnie przez młodych mieszkańców naszej gminy. Prace dotyczą przygotowania terenu pod budowę nowego punktu rekreacyjno-sportowego. Następnie zostaną zamontowane wszystkie potrzebne elementy do jazdy. Zadanie o nazwie „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 541 765,70 zł, z czego 241 849 zł to dofinansowanie unijne uzyskane przy współpracy z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Zakończenie budowy planowane jest na październik 2019 roku. Warto podkreślić, iż na potrzeby budowy skateparku nie zostały wycięte drzewa.

Zakończyła się inwestycja związana z rozbiórką muru oporowego przy budynku wielorodzinnym przy ul. Zdrojowej w Grzmiącej. Prace w tym miejscu polegały na rozbiórce muru oporowego, oczyszczeniu  w górnej części terenu z ziemi i rumoszu, wykarczowaniu drzew zagrażających stabilności, zabezpieczeniu skarpy stalowymi siatkami jak również odwodnieniu terenu korytkami betonowymi. Na zwieńczeniu skarpy zostały zamontowane bariery ochronne. Całkowity koszt rozbiórki muru oporowego został pokryty z budżetu Gminy Głuszyca.

 

Wasze komentarze

środa, 30.9.2020 11:42
środa, 30.9.2020 09:04
wtorek, 29.9.2020 09:51
środa, 23.9.2020 13:27
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki