Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu

piątek, 31.5.2019 09:17 684 0

30 maja odbyła się VI Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Najważniejszymi uchwałami podjętymi podczas Sesji było udzielenie Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego wotum zaufania oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok. Radni Powiatu pozytywnie ocenili wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok oraz udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu.

źródło: FB Ziemia Wałbrzyska

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz