komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Jana, Danuty

Chcesz wstąpić do Policji? Przyjdź na spotkanie z dzielnicowym i dowiedz się więcej?

poniedziałek, 1.4.2019 09:56 , komentarze: 0 , odsłony: 261
kategorie artykułu:

Chcesz wstąpić do Policji? Nie czekaj! Przyjdź na wybrane przez siebie spotkanie z dzielnicowym, na którym między innymi dowiesz się, jakie wymagania i kryteria należy spełnić, aby rozpocząć służbę w tej formacji. Przypominamy, że Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zaplanował drugi w tym roku nabór na 21 maja.

Funkcjonariusze podczas rozmów z zainteresowanymi mieszkańcami Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące procedury rekrutacyjnej. Najbliższe spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu.

02.04.2019 godz. 12:00 – Zespół Szkół nr 4 w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 75
05.04.2019 godz. 16:00 – Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13
05.04.2019 godz. 16:00 – ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu, ale. Podwale 1
08.04.2019 godz. 12:00 – Siedziba Dworca Głównego PKP, ul. Gdyńska
11.04.2019 godz. 16:30 – Świetlica Wiejska w Cieszowie, ul. Główna 26
11.04.2019 godz. 17:30 – Świetlica Wiejska w Chwaliszowie, ul. Główna 49
12.04.2019 godz. 12:00 – Powiatowy Urząd Pracy, oddz. w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7
15.04.2019 godz. 10:00 – Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13
17.04.2019 godz. 12:00 – Powiatowy Urząd Pracy, oddz. w Mieroszowie, pl. Niepodległości 1
18.04.2019 godz. 16:30 – Świetlica Wiejska w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 75
18.04.2019 godz. 17:30 – Świetlica Wiejska w Strudze, ul. Główna 52
19.04.2019 godz. 19:00 – skrzyżowanie ul. 11 listopada z Marconiego – punkt informacyjny
24.04.2019 godz. 10:00 – Centrum Kultury w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26

Kto może pełnić służbę w Policji?
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający w pełni z praw publicznych;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;

Wymagane dokumenty należy złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2. 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- Podanie o przyjęcie do służby w Policji;
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
- Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
- Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
- Książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

UWAGA! Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość w postaci dowodu osobistego.

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Preferowani będą kandydaci do służby w Policji posiadający:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
- Wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
- Tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
- Uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
- Uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
- Prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne?

W pierwszej kolejności należy przejść test wiedzy ogólnej składający się z 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Następnie należy poddać się testowi sprawności fizycznej posiadając aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu, a także strój o obuwie sportowe. Kolejnym etapem rekrutacji są badania psychologiczne, a po pozytywnym przejściu tego etapu rozmowa kwalifikacyjna. Następnie kandydaci zostają poddani specjalistycznym badaniom lekarskim i po pozytywnym orzeczeniu komisji lekarskiej trafiają na listę rankingową. Ostatecznie od niej zależy, czy kandydat zostanie przyjęty do służby.

źródło: KMP w Wałbrzychu

 

Wasze komentarze

SKUP AUT
SKUP AUT
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Mati Autogaz
Mati Autogaz
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki