Kolejny problem z obwodnicą Czarnego Boru

piątek, 11.7.2014 13:42 1240 0

Wojewoda dolnośląski z powodu rażącego naruszenia prawa uchylił częściowo decyzję wydaną przez starostę wałbrzyskiego Józefa Piksę. Starosta naruszył prawo nie wywieszając informacji na gminnej tablicy ogłoszeń a tym samym - nie poinformował mieszkańców gminy Boguszów Gorce o planowanej budowie obwodnicy, która ma przebiegać przez teren ich gminy. 

Starosta musi szybko naprawić błąd, ponieważ bez ważnego pozwolenia na budowę przepadnie dotacja ze "schetynówek", która ma wspomóc budowę drogi. Dokumentację potrzebną do uzyskania dotacji należy złożyć do 30 września br. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)