KGW Czarny Bór otrzymało ponad 5 tys. złotych dofinansowania

sobota, 18.6.2022 12:44 131 0

Pierwszy złożony projekt KGW - Koła Gospodyń Wiejskich w Czarnym Borze i od razu z wysokim dofinansowaniem 5100 zł. w programie Działaj Lokalnie.

Konkurencja była bardzo duża, a wnioski bardzo ciekawe i ambitne. W tym przedsięwzięciu KGW w Czarnym Borze startowało po raz pierwszy i mamy nadzieję, że to nowy, pełen sukcesów rozdział w Ich działalności.

Gm. Czarny Bór

Dodaj komentarz

Komentarze (0)