Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci 4-latki przygniecionej drzewem

wtorek, 5.8.2014 12:33 2046 1

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu skierował akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi H. - pracownikowi wałbrzyskiej firmy specjalizującej się w pielęgnacji między innymi zieleni wysokiej - oskarżając go o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślne spowodowanie w dniu 27 lipca 2013 r. śmierci małoletniej dziewczynki, na skutek niewłaściwego dobrania i montażu zabezpieczenia lipy o nr inwentaryzacyjnym 45 na terenie parku zdrojowego w Szczawnie Zdroju.

29 lipca 2013 r. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu wszczęła śledztwo w związku ze śmiercią 4-letniej dziewczynki na skutek przygniecenia przez odłamany pień drzewa, do której doszło w dniu 27 lipca 2013r. w godzinach przedpołudniowych na terenie parku w Szczawnie Zdroju.

W toku śledztwa  przeprowadzono wiele czynności dowodowych zmierzających do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i ustalenia osób odpowiedzialnych. W sprawie przesłuchano szereg świadków, zabezpieczono wszelką dostępną dokumentację dotycząca konserwacji i pielęgnacji drzewa lipa, posiadającego numer inwentaryzacyjny 45 oraz zasięgnięto opinii biegłych sądowych z zakresu badań mechanoskopijnych i z zakresu oceny i ochrony drzew oraz zadrzewień.

Na podstawie zgromadzonych dowodów ustalono, że w maju 2009 r. Urząd Miejski w Szczawnie Zdroju zlecił specjalistycznej firmie z Wałbrzycha, świadczącej usługi komunalne w tym w zakresie utrzymania zieleni niskiej i wysokiej, przeprowadzenie prac w postaci korekty korony drzewa gatunku lipa o nr 45, jednego z najbardziej charakterystycznych bo wielopniowych drzew, rosnącym przy głównej alei parku zdrojowego w Szczawnie Zdroju. Wówczas to pracownik wskazanej firmy Krzysztof H. zamontował na przedmiotowym drzewie zabezpieczenie typu cobra w miejsce poprzednio zamontowanych stalowych lin, zmocowanych z pniami przy pomocy śrub przelotowo.

Powołany w sprawie biegły przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu oceny i ochrony drzew oraz zadrzewień w wydanej pisemnej opinii stwierdził, że wykrot pnia nastąpił na skutek nagłego zerwania się liny wiązania typu Cobra. Użyta do wiązania lina nie gwarantowała przeniesienia wszystkich sił jakie mogą oddziaływać na drzewo w normalnych warunkach (wiązanie było nieprawidłowo dobrane do wielkości drzewa), a nadto montaż wiązania  został wykonany w sposób nieprawidłowy, to jest niezgodny zarówno z zasadami podanymi w instrukcji jak i niezgodnie z zasadami arborystyki. W ocenie biegłego nawet przy niewłaściwym dobraniu wiązania, ale przy prawidłowym jego montażu, najprawdopodobniej nie doszłoby do wykrotu pnia.

Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator przedstawił Krzysztofowi H., który osobiście montował omawiane wiązanie, zarzut przyjmując, że swoim zachowaniem naraził on na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletnią Aleksandrę oraz obecną z nią feralnego dnia kuzynkę Emilię oraz nieumyślne spowodował w dniu 27 lipca 2013r. śmierć dziecka.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Za zarzucone oskarżonemu przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

W wyniku przeprowadzonego śledztwa prokurator nie zgromadził dowodów, które pozwoliłyby na przedstawienie konkretnej osobie spośród urzędników Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju zarzutu, polegającego na niedopełnieniu obowiązków w związku z zaistniałą tragiczną śmiercią dziecka.

W tym zakresie śledztwo zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest nieprawomocne.

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

jola wtorek, 05.08.2014 14:28
to co urzad nie robil odbioru zleconej pracy?