komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

niedziela, 29 marca 2020

Wiktoryna, Helmuta


Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

wtorek, 25.2.2020 11:47 , komentarze: 0 , odsłony: 143
kategorie artykułu:

24 lutego Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski dokonał otwarcia inauguracyjnego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, podczas którego powołał na 4 letnią kadencję (lata 2020 - 2024) niżej wymienionych przedstawicieli instytucji i organizacji:

1. Pana Tadeusza Choczaja, reprezentującego Regionalny Związek Pracodawców Konfederacji Lewiatan;
2. Pana Rafała Czochera, reprezentującego Forum Aktywności Lokalnej;
3. Pana Romana Głoda, reprezentującego Urząd Miejski w Głuszycy;
4. Pana Adama Hausmana, reprezentującego Urząd Gminy w Walimiu;
5. Pana Grzegorza Kruszyńskiego, reprezentującego Fundację Edukacji Europejskiej;
6. Panią Karolinę Maląg, reprezentującą Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;
7. Pana Zenona Małuszko, reprezentującego Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej;
8. Pana Pawła Mazura, reprezentującego Dolnośląską Izbę Rolniczą Powiatu Wałbrzyskiego;
9. Pana Janusza Molendę, reprezentującego Dolnośląską Izbę rzemieślniczą;
10. Panią Danutę Warzychę, reprezentującą Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Powiatu Wałbrzyskiego;
11. Panią Renatę Wierzbicką, reprezentującą Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”;
12. Pana Mariusza Zarzyckiego, reprezentującego Forum Związków Zawodowych Zarząd Województwa Dolnośląskiego;
13. Panią Magdalenę Zywar, reprezentującą Fundację Wałbrzych 2000.

Na Przewodniczącego PRRP został wybrany Pan Tadeusz Choczaj, Zastępcą Przewodniczącego PRRP została wybrana Pani Renata Wierzbicka.

Powołano również Zespół Problemowy w skład którego weszli:
1. Pan Adam Hausman – przewodniczący;
2. Pani Danuta Warzycha – członek;
3. Pani Magdalena Zywar – członek.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:
1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim;
2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie okresowych sprawozdań;
4. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje:
1. Celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę:
a. liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
b. zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztów i zatrudnienia,
c. koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć.
2. Proponowane przez Starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
3. Celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:
a. kryteria doboru bezrobotnych;
b. zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

źródło: FB Ziemia Wałbrzyska

 

Wasze komentarze

sobota, 28.3.2020 14:30
sobota, 28.3.2020 12:30
piątek, 27.3.2020 11:11
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
SKUP AUT
SKUP AUT