II Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej

środa, 4.11.2020 18:16 418 0

czwartek – 5 listopada 2020, godz. 11:00 - 14:00
transmisja online: facebook.com/BardzoMlodaKulturaDolnySlask

ODA Firlej - regionalny operator programu Bardzo Młoda Kultura oraz Wałbrzyski Ośrodek Kultury zapraszają na II Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej. Z powodów trwającej pandemii wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej, co w praktyce oznacza nadawanie transmisji z wałbrzyskiej Starej Kopalni - Centrum Nauki i Techniki, a dla Państwa – odbiór na urządzeniach elektronicznych online za pośrednictwem fanpage’a Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk. W trakcie forum zostanie podsumowana tegoroczna edycja BMK, poznamy wybrane inicjatyw, a także wsłuchamy się w głosy ekspertów.

W programie:

11.00   Otwarcie i wprowadzenie - Robert Chmielewski, Paweł Kamiński

11.15   Edukacja kulturowa na Dolnym Śląsku w czasie pandemii. Wnioski z badań - dr Tomasz Kasprzak

11.45   Kulturalny Wałbrzych – edukacja kulturowa wałbrzyszan - Jarosław Buzarewicz

12.00   Prezentacje wybranych inicjatyw: Jestem przeciw! - Marzena Niżyńska, Na tyłach kultury - Marianna Ostrowska, #projekt rękodzieło - Justyna Drapała

12.45   Locus imaginaris: animacja na trudne czasy - dr Kamila Kamińska-Sztark

13.15   Rola instytucji kultury w małych i średnich miastach - prof. UAM dr hab. Agata Skórzyńska

13.45   podsumowanie i zakończenie

Do bezpłatnego udziału w forum zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą i edukacją, w szczególności animatorów, nauczycieli, edukatorów, artystów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Zobacz więcej
I Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej – wideorelacja z ODA Firlej (2019
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk
Firlej – Ośrodek Działań Artystycznych

______________________________________________________________________

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. 

W ramach programu, co roku, ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. W naborze mogą startować trzyosobowe zespoły, w skład których wchodzić będą: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł.

Oprócz wsparcia finansowego inicjatyw na uczestników programu czekać będą warsztaty i szkolenia. W ramach programu odbędą się również spotkania otwarte z animatorami i edukatorami, w których udział będzie mógł wziąć każdy zainteresowany, oraz II Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej. 

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Jego celem strategicznym jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek. 

ODA „Firlej” realizuje program z udziałem partnerów - instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Obecnie partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach.

_______________________________________________________________________


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz