Gmina Walim uzyskała dofinansowanie na budowę nowego placu zabaw w Jugowicach

czwartek, 9.3.2023 17:09 129 0

Dzięki współpracy w ramach Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" będzie dofinansowanie na budowę nowego placu zabaw w Jugowicach.

Wójt gminy Walim Adam Hausman podpisał umowę dotyczącą tej inwestycji. Budowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Foto: LGD Partnerstwo Sowogórskie, źródło: Gmina Walim

Dodaj komentarz

Komentarze (0)