Gmina Wałbrzych wyremontuje dwa gminne lokale mieszkalne

niedziela, 15.5.2022 10:53 380 0

1. Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Drzymały 4 m. 3, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.Dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 64 974,79 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 81 218,49 zł.

2. Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Andrzeja Wajdy 4 nr 3, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy.Dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 65 249,12 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 83 316,10 zł.

Źródło: FB Wałbrzych Moje Miasto

Dodaj komentarz

Komentarze (0)