Gmina Szczawno-Zdrój podpisała umowę na wytyczenie i modernizację m.in. tras rowerowych i biegowych

środa, 16.11.2022 15:28 191 0

W dniu 15.11.2022r. zawarta została umowa na roboty budowlane w zakresie wytyczenia i modernizacji tras rowerowych, narciarstwa biegowego, nordic walking, terenoterapii oraz budowa oznakowania w ramach Systemu Informacji Miejskiej w Szczawnie-Zdroju w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów” i „Budowa Systemu Informacji Miejskiej”.

Przedmiot umowy obejmuje modernizację/oznakowanie szlaków prowadzonych istniejącymi drogami utwardzonymi, gruntowymi, ścieżkami utwardzonymi i gruntowymi.

Zakres prac obejmuje między innymi: wytyczenie przebiegu szlaków, oznakowanie szlaków, naprawy uszkodzonych powierzchni, wykarczowanie kolidujących krzewów, wykonanie wodospustów odprowadzających spływające szlakiem wody opadowe, wykonanie brodów w miejscach, gdzie szlak przebiega w kolizji z rowami prowadzącymi okresowo wody opadowe,wykonanie balustrad, wykonanie tablic informacyjnych wraz z projektem graficznym ich treści, wykonanie słupków z tablicami kierunkowymi wraz z projektem graficznym treści tabliczki.

Wykonawca: POL MAR – Twój Ogród Jadwiga Lulkowska Szczawno-Zdrój

Kwota umowy: 1.311.918,01 zł brutto.

Termin wykonania: kwiecień 2023r.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)