Gmina Głuszyca podpisała umowę partnerską z czeskimi Rokytnicami

wtorek, 22.9.2015 11:59 1934 0

Uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie i wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Głuszyca a Gminą Rokytnice w Orlickich Górach odbyło się w  sobotę 19 września w czasie wizyty głuszyckiej delegacji w czeskich Rokytnicach. W wyniku wcześniej przeprowadzonych spotkań, w których uczestniczyli burmistrz Głuszycy Roman Głód i starosta Rokytnic Petr Hudousek oraz radni Rady Miejskiej obu gmin, strony postanowiły zawiązać partnerstwo w celu wspierania inicjatyw i możliwości współpracy pomiędzy Gminami, organizacjami i osobami fizycznymi z obu terenów.

– Współpraca z Gminą Rokytnice dotyczyć będzie takich dziedzin jak kultura, sport, ochrona środowiska, edukacja, wymiana młodzieży i innych grup społecznych. Dzięki podpisanemu partnerstwu obie Gminy będą mogły razem aplikować o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na wspólne przedsięwzięcia – mówi Roman Głód.

Po podpisaniu umowy partnerskiej starosta Rokytnic zaprosił delegację polską składająca się z radnych Rady Miejskiej w Głuszycy, przedstawicieli sołectw, gminnych placówek oświatowych i organizacji pozarządowych do zwiedzenia szkoły, nowej remizy strażackiej, muzeum kolejnictwa, zabytkowego kościoła i nowoczesnego, mutlimedialnego Muzeum Orlickich Gór w Rokytnicach. 

źródło: UM Głuszyca

Dodaj komentarz

Komentarze (0)