Głuszyca: Przekazanie terenu boiska pod inwestycję

sobota, 23.7.2022 10:48 172 0

Miło nam poinformować, że rozpoczął się I etap inwestycji pn. "Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy" została rozpoczęta.

Gmina Głuszyca oficjalnie przekazała teren boiska miejskiego przy ul. Dolnej wykonawcy inwestycji firmie ACTIVA z Łodzi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gm. Głuszyca

Dodaj komentarz

Komentarze (0)