Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego

czwartek, 25.11.2021 11:16 401 0

25 listopada odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

Porządek obrad to m.in.

1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.
2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXII/23/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w 2022 r.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/29/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie prowadzenia obsługi i zarządzania środkami finansowymi Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz zwrotu kosztów podróży.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wałbrzyskiego.

źródło: FB Ziemia Wałbrzyska

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek