POLSKI ŁAD: samorządy województwa dolnośląskiego otrzymają 1,68 mld. zł na inwestycje

czwartek, 4.11.2021 09:12 436 0

Ponad 200 jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego otrzyma 1,68 mld zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. Program pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19, pobudzi inwestycje we wszystkich regionach Polski. Dzięki ogłoszonej decyzji samorządy w całym kraju dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła czy gospodarowanie odpadami. Te inwestycje poprawią warunki życia Polaków. Operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Na Dolnym Śląsku najwięcej środków trafi na inwestycje związane z infrastrukturą drogową – 835 mln zł, wodno-kanalizacyjną – ponad 234 mln zł oraz sportową – niemal 102 mln zł. Będą też inwestycje np. w zeroemisyjny tabor transportowy, efektywność energetyczną czy gospodarkę odpadami. Realizacji pierwszych inwestycji, na kwotę prawie 340 mln zł, możemy się spodziewać już w ciągu 12 miesięcy od rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. 

-Fundusz Polski Ład to większa szansa rozwoju dla miast, wsi, gmin i powiatów. Ponad 97% samorządów otrzymało już promesy na kwotę ponad 23 mld zł, z czego ponad 1,6 mld złotych trafiło na Dolny Śląsk. Dzięki otrzymanym środkom możliwy będzie rozwój lokalnych społeczności, poprawa życia mieszkańców, a także tworzenie nowych miejsc pracy – mówił Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski - Chciałbym podziękować wszystkim samorządowcom za dzisiejszą konstruktywną i ważną rozmowę, a także za wkład i współpracę w realizacji strategicznych inwestycji. 

Łącznie w całej Polsce dofinansowanie otrzyma 2785 samorządów na kwotę niemal 24 mld złotych. Najwięcej środków trafi na inwestycje w infrastrukturę drogową i wodno-kanalizacyjną. 

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to projekt długookresowy, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Już pierwsza, pilotażowa edycja pobudzi inwestycje w niemal wszystkich samorządach. Łącznie pomożemy im zrealizować ponad 4 tysiące projektów. Samorządy zrealizują wiele potrzebnych inwestycji, na których skorzystają Polacy i gospodarka – podsumowuje Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK, polskiego banku rozwoju. 

BGK rozpoczął już wystawianie promes dla samorządów. Po otrzymaniu takiej promesy JST mają 6 miesięcy na uruchomienie przetargów.

BGK zapowiada, że wkrótce ruszy kolejny, pilotażowy nabór wniosków. Będzie on miał dodatkową edycję – dla gmin, w których mieściły się PGRy. Inwestycje będą kwalifikowane do 11 obszarów inwestycyjnych, a bezzwrotne dofinansowanie wyniesie do 98 proc. inwestycji. Na Dolnym Śląsku mamy ponad 200 takich gmin. 

Więcej danych dotyczących naboru wniosków i wyników pierwszej edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych można znaleźć na stronie internetowej Programu Inwestycji Strategicznych.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek