Budowa chodnika w Dziećmorowicach

piątek, 29.10.2021 12:17 745 0

W Dziećmorowicach, w ciągu dróg powiatowych nr 2882D  i 3368D, Gmina Walim na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu, rozpoczęła inwestycję drogową polegającą na budowie  400 m 2  chodnika z kostki brukowej. W ramach realizacji robót  zostaną wykonane  nowe i przebudowane istniejące elementy odwodnienia chodnika oraz jezdni. 

Budowany chodnik nie będzie kolidował z istniejącymi wjazdami na posesje mieszkańców. Obecnie realizowana jest budowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza. Planowany koszt inwestycji to kwota ponad 334 tys. zł, z czego 50 tys. zł, w ramach zawartego porozumienia, dofinansuje Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, pozostała część sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Walim.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek