Więcej pieniędzy na ochronę gruntów

piątek, 16.7.2021 14:05 247 0

Zwiększone finansowanie i więcej nowych zadań – samorząd województwa dokonał korekty dotacji dla gmin na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Decyzję podjął Sejmik Województwa Dolnośląskiego podczas dzisiejszej sesji. 

- Zwiększenie finansowania wynika z oszczędności i większej kwoty dostępnej dla samorządów. To doskonała informacja ponieważ dzięki temu możliwe będzie zrealizowanie ponad 20 nowych zadań, a jak wiadomo wszystkie te inwestycje ułatwiają codzienne funkcjonowanie mieszkańców wielu dolnośląskich gmin – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko. 

Dzięki decyzji zarządu województwa do samorządów trafi niemal 3 miliony złotych więcej. Kwota w sumie aż 22,2 miliona złotych pozwoli wybudować, przebudować lub wyremontować drogi dojazdowe do gruntów rolnych zwiększając tym samym bezpieczeństwo i komfort funkcjonowania mieszkańców. Dodatkowo umożliwi zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, a także budowy zbiorników wodnych służących małej retencji. Środki przeznaczone zostaną również zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych. 

Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując udzieloną pomoc finansową w formie dotacji celowych, planują wykonać 160 zadań, w tym:

  • drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 116 zadań,
  • zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 22 zadania,
  • drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW – 7 zadań,
  • zbiornik wodny służący małej retencji – 1 zadanie,
  • pomiary geodezyjne oraz sprawdzanie klasyfikacji gruntów – 5 zadań,
  • przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi (ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych)  – 9 zadań. 

Lista udzielonych dotacji: kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek