komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

poniedziałek, 16 lipca 2018

Mariki, Benity

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

środa, 14.3.2018 09:36 , komentarze: 0 , odsłony: 401
kategorie artykułu:

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu informuje o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu informuje:

 1. W informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego wprowadza się następujące zmiany:
 • pkt 2. otrzymuje brzmienie:
 1. „Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminach wymienionych w załączniku nr 1, składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
 2. w Wałbrzychu do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30. Dokumenty należy przesłać na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem na kopercie „rekrutacja-urzędnik wyborczy”. Zgłoszenia można przesyłać również drogą elektroniczną na adres:walbrzych@kbw.gov.pl w formie skanów podpisanych dokumentów, co nie zwalnia kandydatów z dosłania oryginałów w wyznaczonym terminie (do 6 kwietnia br.). Decyduje data wpływu oryginałów dokumentów do Delegatury, zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.”

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

 

 • m. Boguszów-Gorce - 2
 • m. Jedlina-Zdrój - 2
 • m. Szczawno-Zdrój - 2
 • gm. Czarny Bór - 2
 • gm. Głuszyca - 2
 • gm. Mieroszów - 2
 • gm. Stare Bogaczowice - 2
 • gm. Walim - 2
 • m. Wałbrzych - 4

 

 
Nowy wątek


Wasze komentarze

Auto Max
Auto Max
przewozy międzynarodowe piątka bus
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Miral
Miral
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz