Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy z dofinansowaniem na termomodernizację!

poniedziałek, 3.6.2024 09:27 184 0

Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy jest jednym z beneficjentów najnowszej rundy dofinansowania dla projektów z Dolnego Śląska w ramach działania 9.5 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił decyzję o przyznaniu środków.

Projekt „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” został dofinansowany kwotą 2 345 876,94 zł. Z tego 2 052 642,32 zł pochodzi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a 293 234,62 zł z budżetu państwa. Całkowita wartość zadania wynosi 3 216 109,52 zł.

Celem projektu jest znaczące zwiększenie efektywności energetycznej budynku, co przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania oraz poprawy bilansu ekologicznego. Dzięki termomodernizacji budynek zostanie wyposażony w nowoczesne rozwiązania izolacyjne, systemy ogrzewania oraz oświetlenia. Te zmiany poprawią komfort termiczny użytkowników oraz zmniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Realizacja tego projektu to krok w stronę spełnienia długoterminowych celów ekologicznych regionu oraz podniesienia jakości życia lokalnej społeczności poprzez poprawę infrastruktury publicznej. Projekt stanowi ważny element strategii regionu, zmierzającej do poprawy efektywności energetycznej i redukcji zanieczyszczeń powietrza.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)