Burmistrz Mieroszowa z wotum zaufania i absolutorium

piątek, 10.6.2022 14:12 166 0

Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Mieroszowa wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku ubiegłym. Na dzisiejszej sesji radni dokonali finansowego podsumowania ubiegłego roku.Burmistrz przedstawił Raport o stanie gminy Mieroszów za rok 2021, a następnie radni udzieli burmistrzowi wotum zaufania. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowali wszyscy radni uczestniczący w tym dniu w obradach.
Radni Rady Miejskiej Mieroszowa tego dnia udzielili także burmistrzowi Andrzejowi Lipińskiemu absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2021.

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium również poparli wszyscy radni. Wcześniej jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

źródło: FB UM Mieroszów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)