Bezpłatna pomoc prawna w Boguszowie-Gorcach

poniedziałek, 19.9.2022 14:51 0

Przypominamy, że w Boguszowie-Gorcach od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00 można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Otrzymasz ją w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury przy Placu Odrodzenia 4, gdzie pełnią dyżury prawnicy.

Obowiązuje rejestracja na wizyty: pod numerem telefonu 74 846 05 48 w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 7:30-15:30, wtorek – 7:30-16:30, piątek – 7:30 – 14:30, na adres e-mail: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl lub przez stronę: np.ms.gov.pl.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Gm. Boguszów-Gorce

Dodaj komentarz

Komentarze (0)