BEZPIECZNE WAKACJE – sportowy piknik na zakończenie roku szkolnego

wtorek, 18.6.2024 10:09 256 0

W piątek rok szkolny zakończy ponad 12 tysięcy uczniów z Wałbrzyskich szkół. W tym czasie miasto zrealizowało kilka projektów sportowych dla dzieci. Pierwszym był Miejski Program Nauki Pływania. Program bezpłatnej nauki pływania dla uczniów klas II i III Wałbrzyskich szkół podstawowych był realizowany przez cały rok szkolny. Skorzystało z niego ponad 1300 uczniów z 14 szkół. Finałem były zawody Aqua Champion w Aqua Zdrój Wałbrzych, gdzie także odbywały się zajęcia sportowe w ramach programu.

Kolejnym działaniem był SMOK, czyli Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki. Program ma na celu organizację szkolenia dla uzdolnionych sportowo uczniów  z klas I-V na podstawie specjalistycznego programu opracowanego przez Polski Związek Koszykówki. Program realizowano w czterech szkołach podstawowych w Wałbrzychu tj. Publicznej Szkole Podstawowej nr 15, Publicznej Szkole Podstawowej nr 28, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Koszykówka w naszym mieście jest sportem chętnie uprawianym, a jak pokazał zakończony sezon – osiągamy w nim bardzo dobre wyniki. Poza projektem SMOK, w Wałbrzyskich szkołach organizowane są także Koszykarskie Ośrodki Sportowego Szkolenia Młodzieży (KOSSM). Ten projekt adresowany jest do klas VI-VIII szkół podstawowych. W programie uczestniczy jedna grupa chłopców, a zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu na Hali Wałbrzyskich Mistrzów. Elementem programu jest ponadto przeprowadzenie odnowy biologicznej wśród zawodników.

Kolejnym popularnym sportem w Wałbrzychu jest siatkówka. Uczniowie klas VII i VIII w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu uczestniczyli w tym roku szkolnym w programie SOS – Szkolne Ośrodki Sportowe. Program finansowany jest z funduszy Ministerstwa Sportu za pośrednictwem Polskiego Związku Siatkarskiego. 

Biuro Sportu, Turystyki i Zdrowia koordynowało także projekt SKS – Szkolny Klub Sportowy, którego celem było stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowił także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

W programie wzięło udział prawie pół tysiąca dzieci.

W ramach prowadzonych działań zaproponowano także zajęcia sportowe z zakresu lekkiej atletyki. Program „Lekkoatletyka dla każdego!” realizowano  w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 oraz na Hali Lekkoatletycznej mieszczącej się przy ulicy Chopina 1a. W programie uczestniczyło łącznie ok. 100 uczestników.

Do najmłodszych uczniów, z klas I-III szkół podstawowych kierowany był program „Sprawny Dolnoślązaczek”. Ponad setka dzieci brała dzięki temu udział w dodatkowych aktywnościach. 

Co roku angażujemy się jako miasto w projekty sportowe, które mają na celu popularyzowanie określonych dyscyplin sportowych, jak również podnoszenie świadomości żywieniowej wśród dzieci. Dzięki realizowanym projektom tysiące uczniów miało możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć sportowych, czy to na basenie, czy na hali sportowej lub boisku. – wymienia Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pani Anna Elżbieciak-Stec. – Cieszy fakt, że uczniowie co raz chętniej uczestniczą w zajęciach sportowych, zapisują się do klubów. Mamy nadzieję na kontynuację projektów edukacyjno-sportowych w kolejnym roku szkolnym. 

Finałem aktywności sportowych był piknik „Bezpieczne wakacje”. Uczniowie z Wałbrzyskich szkół wzięli udział w zajęciach sportowych na boiskach do siatkówki i koszykówki. Poznały zasady bezpieczeństwa, które na swoich stanowiska prezentowali przedstawiciele GOPR, WOPR i Straży Pożarnej, a na stoisku Straży Miejskiej można było zobaczyć, jak udzielać pierwszej pomocy. Na zakończenie muzyczne wystąpienie miał Zespół Szkół Specjalnych oraz uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)