Będzie remont dróg w gminie Czarny Bór. Pozyskano duże dofinansowanie z rządu [LISTA DRÓG]

piątek, 28.4.2023 12:43 277 0

26 kwietnia zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych w gm. Czarny Bór

- Przebudowa drogi gminnej nr 114780D – ul. Leśna w Czarnym Borze. Przebudowa na odcinku 950m. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Wartość zadania: 1 050 041,83 złotych.
- Przebudowa drogi dz. nr 316 w Jaczkowie. Przebudowa na odcinku 130m. Wartość zadania: 109 668,09 złotych.
- Przebudowa drogi na dz. nr 319 w Borównie. Przebudowa na odcinku 232m. Wartość zadania: 338 578,15 złotych.
- Przebudowa drogi na dz. nr 131, 132 w Borownie. Przebudowa na odcinku 123m. Wartość zadania: 205 828,68 złotych.
- Przebudowa drogi na dz. nr 672 w Witkowie. Przebudowa na odcinku 130m. Wartość zadania: 166 418,60 złotych.
- Przebudowa drogi na dz. nr 455, 488, 445, 426/2 w Witkowie. Przebudowa na odcinku 992m. Wartość zadania: 1 217 263,70 złotych.
- Przebudowa drogi na dz. nr 568 w Witkowie. Przebudowa na odcinku 176m. Wartość zadania: 261 549,14 złotych.

Wykonawcą wykonującym ww. zadania będzie firma: „SERAFIŃSKI” Roboty Ziemne i Budowlane. Termin wykonania przebudowy dróg to 30 październik 2023 r.

Gmina Czarny Bór

Dodaj komentarz

Komentarze (0)