Apel do mieszkańców Boguszowa-Gorce: Nie zanieczyszczajmy miasta!

sobota, 17.7.2021 13:47 113 0

W ostatnim czasie gmina zajęła się uprzątnięciem odpadów wielkogabarytowych, które znajdowały się na terenie naszego miasta. Niestety starania oraz wysiłki wkładane w to, aby przy kontenerach na śmieci zapanował porządek ciągle są lekceważone. Dziś otrzymaliśmy informację o materacach, które zostały wyrzucone przy śmietnikach na Osiedlu Krakowskim.Dbałość o otoczenie jest przede wszystkim NASZYM obowiązkiem i to od nas zależy jak ono wygląda.
Dlatego przypominamy i informujemy, że na terenie Gminy Boguszów-Gorce działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego można BEZPŁATNIE oddać selektywnie zebrane odpady. Przyjmowane są tam rodzaje śmieci, których nie możemy wyrzucać do kontenera na odpady segregowane pod naszym domem, takie jak:
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- metale,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady wielkogabarytowe (np. meble),
- zużyte opony,
- odpady zielone,
- odpady budowlane, rozbiórkowe powstałe podczas drobnych remontów.

PSZOK Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. Oddział w Boguszowie-Gorcach jest czynny:
- od poniedziałku do piątku od 7:00 do 19:00
- w sobotę od 9:00 do 13:00.
Tel. 74 84 49 321, 74 84 49 322.

Tworzenie dzikich wysypisk jest niezgodne z prawem. Grozi za to mandat w wysokości do 500 zł. Wiąże się to również z obowiązkiem uprzątnięcia śmieci i przedstawienia dokumentów świadczących o ich legalnym oddaniu.

Źródło: boguszow-gorce.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)