Absolutorium dla wójta gminy Walim [FOTO]

wtorek, 27.6.2023 16:11 454 0

Sesja absolutoryjna to jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem gminy. To moment, podczas którego Radni Gminy stwierdzają (bądź nie) prawidłowość decyzji podejmowanych przez wójta, oceniając działania finansowe i gospodarcze oraz zakres realizacji przedsięwziętych inicjatyw.

W gminie Walim taka sesja odbyła się 27 czerwca. Wójt Adam Hausman, uzyskał zarówno wotum zaufania jak i absolutorium, a radni podkreślili, że mimo wyjątkowo trudnych lat i niezliczonych przeszkód, wspólnymi siłami i zaangażowaniem udało się wiele osiągnąć i sprawić, by przed gminą i jej mieszkańcami otworzyły się nowe perspektywy rozwoju.

gmina Walim

Dodaj komentarz

Komentarze (0)