111 Boguszowskie Drużyny Żółto-Niebieskie działają!

piątek, 5.2.2021 10:16 623 0

11 Boguszowskie Drużyny Żółto-Niebieskie należą do Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej. Jest to jednostka terenowa działająca jako Szczep od pięciu lat w gminie Boguszów – Gorce i harcerskie środowisko zapewniające ciąg wychowawczy. Wcześniej (od 2014 roku) w Boguszowie, działały samodzielne drużyny.
Działania Szczepu są widoczne w mieście, zwłaszcza podczas uroczystości państwowych, lokalnych oraz związanych z harcerskimi działaniami. Siedzibą Szczepu jest harcówka przy ul. Kolejowej 7 w Boguszowie. Drużyny charakteryzują się niebieskimi chustami z żółtymi elementami i herbem miasta, logo dopasowanym do nazw, które są związane z ogniem, podobną obrzędowością, jednakowym emblematem z herbem miasta.

> 111 Boguszowska Gromada Zuchowa ROZTAŃCZONE PŁOMYKI to jednostka działająca od września 2014 roku w Boguszowie – Gorcach. Zrzesza dzieci od 5 do 10 roku życia. Kadrę drużyny stanowi sam. Weronika Błajewska (drużynowa), sam. Nikola Brużewicz (przyboczna), phm. Marcin Walendzik HR (przyboczny/opiekun drużyny), Zuchy realizują próby na gwiazdki zuchowe. Program Gromady oparty jest na zdobywaniu sprawności zespołowych. Zuchy zdobywają sprawności indywidualne. Dzieci działają w szóstkach. Zbiórki Gromady odbywają się raz w tygodniu.
- Termin i miejsce zbiórek: czwartki, 16:30-17:30, ul. Kolejowa 7
- Kontakt: 534 192 417 – hm. Nikola Rymaszewska – Komendantka Szczepu

> 111 Boguszowska Drużyna Harcerska DWA PŁOMIENIE to jednostka działająca od stycznia 2015 roku w Boguszowie – Gorcach. Zrzesza dzieci od 10 do 15 roku życia. Kadrę drużyny stanowi hm. Nikola Rymaszewska HR (drużynowa), dh. Nikola Gawlikowska, dh. Marcelina Drohomirecka – kandydatki na przyboczne; Harcerze po zakończeniu okresu próbnego składają Przyrzeczenie Harcerskie i realizują próby na stopnie harcerskie. Program Drużyny oparty jest na działaniach zespołowych (zastępami) i zdobywaniu sprawności indywidualnych. Dzieci działają w zastępach. Zbiórki Drużyny odbywają się raz w tygodniu.
- Termin i miejsce zbiórek: czwartki, 17:45 – 19:00, ul. Kolejowa 7
- Kontakt: 534 192 417 – hm. Nikola Rymaszewska – Komendantka Szczepu

> 111 Boguszowski Krąg Instruktorski i Starszyzny Harcerskiej to jednostka działająca od września 2019 roku w Boguszowie – Gorcach. Zrzesza wędrowników z otwartymi próbami instruktorskimi, instruktorów, starszyznę harcerską działającą w Szczepie. Kadrę KIiSH drużyny stanowi phm. Marcin Walendzik (przewodniczący). Działalność KIiSH ma na celu wspieranie rozwoju wędrowniczego kadry Szczepu, rozwijanie umiejętności pracy metodą harcerską w pracy śródrocznej Szczepu i utrzymywanie jej na wysokim poziomie, wspieranie i monitorowanie działalności jednostek zrzeszonych w Szczepie. Spotkania KIiSH odbywają się raz w miesiącu. Terminy spotkań ustalane są na bieżąco.
- Kontakt: 534 192 417 – hm. Nikola Rymaszewska – Komendantka Szczepu

Link do fanpage’a: 111 Boguszowskie Drużyny Żółto - Niebieskie na Facebook'u

źródło: UM Boguszów-Gorce

Dodaj komentarz

Komentarze (0)