1,5 mld złotych pomocy dla Dolnoślązaków

wtorek, 27.4.2021 15:25 168 0

1,5 mld zł. pomocy dostali dolnośląscy przedsiębiorcy z ZUS. Od początku pandemii do oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku wpłynęło ponad 400 tys. wniosków o zwolnienie ze składek i około 200 tys. wniosków o wypłatę postojowego. 

- Najwięcej wniosków o wypłatę postojowego wpłynęło od osób prowadzących działalność gospodarczą. Około 35proc. wniosków złożyły osoby, które pracowały na umowach cywilno-prawnych – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. 

Rzeczniczka dodaje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku umorzył składki ani kwotę 969 394 474. Kwota umorzeń w całym kraju przekroczyła 13 mld zł. 

- W ramach postojowego wypłaciliśmy dolnoślązakom 418 477 109 zł. – dodaje Kowalska-Matis. 

W całym kraju na konta przedsiębiorców i osób z umowami cywilnoprawnymi popłynęło 5 429 981 399 zł. 

Wypłaty postojowego na Dolnym Śląsku: razem 418 477 109, w tym:

  • Oddział ZUS w Legnicy: 73 970 313
  • Oddział ZUS w Wałbrzychu: 124 064 276
  • Oddział ZUS we Wrocławiu: 220 442 520
  • Kwota wypłat w kraju: 5 429 981 399

Umorzenia ze składek na Dolnym Śląsku: razem 969 394 474, w tym:

  • Oddział ZUS w Legnicy: wypłaty: 172 915 503. Ilość wniosków: 74 550
  • Oddział ZUS w Wałbrzychu: 272 787 477. Ilość wniosków: 121 127
  • Oddział ZUS we Wrocławiu: 523 691 494. Ilość wniosków: 210 710
  • Kwota wypłat w kraju: 13 119 077 167. Ilość wniosków: 

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie można uzyskać ze zwolnienia za grudzień 2020 r., styczeń, a także za luty 2021 r., jeżeli będą spełnione nowe określone warunki. Pojawi się też możliwość otrzymania od jednego maksymalnie do pięciu świadczeń postojowych. 

O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy założyli firmę przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Według rzeczniczki, przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień lub sam kwiecień a wnioski w tej sprawie będą mogli składać od wtorku, 4 maja – online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu, o co najmniej 40 proc. 

Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r. 

- Nowością jest tu więc możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii – wyjaśnia Kowalska-Matis. 

Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do końca czerwca. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli uzyskać ich zwrot. 

Dodatkowe postojowe

Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.). Wniosek wyłącznie online o postojowe można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz