[FOTO, WIDEO] Zagłosujmy na Adama Jaśnikowskiego – kandydata do sejmiku dolnośląskiego!

niedziela, 10.3.2024 18:49 165

Adam Jaśnikowski, kandydat na radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, od zawsze był obecny w życiu swojego regionu. Studia z zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Uniwersytecie Sumy na Ukrainie wykształciły w nim umiejętność strategicznego myślenia i skutecznego działania.

Pochodzi z Bystrzycy Kłodzkiej, w której się urodził i spędził większość życia. Jako przedsiębiorca działa aktywnie w branży turystycznej na ziemi kłodzkiej, gdzie wspólnie z żoną prowadzi biznes, który zatrudnia ponad 100 osób. Od lat angażuje się w życie lokalnej społeczności oraz wspiera projekty młodzieżowe, działalność ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich oraz inne inicjatywy na rzecz rozwoju naszego regionu. 

- Moje zaangażowanie społeczne i działalność na rzecz lokalnej społeczności to nie tylko deklaracje, ale przede wszystkim konkretne działania. Jestem założycielem Fundacji Euroweek oraz koordynatorem Śnieżnickiego Klubu Biznesu. Ponadto pełniłem funkcję prezesa Polskiego Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach oraz Europejskiego Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej, a także byłem członkiem Polskiej Rady Ruchu Europejskiego – wylicza Adam Jaśnikowski.

W ubiegłym roku odważył się wystartować w wyborach do sejmu. Zaskoczył siebie i innych, zdobywając zaufanie bardzo wielu ludzi. Teraz staje przed nowym wyzwaniem, prosząc ponownie o zaufanie, aby móc być Państwa głosem w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Bo on wierzy, że razem możemy więcej. 

- Jestem przekonany, że kluczem do sukcesu Dolnego Śląska jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Wraz z założonym przeze mnie Śnieżnickim Klubem Biznesu wspieram przedsiębiorców, promując innowacyjne pomysły i działania. Przekonany jestem, że inwestowanie w lokalne przedsiębiorstwa to inwestowanie w przyszłość naszego regionu. Dolny Śląsk to miejsce niezwykłe – nie tylko ze względu na swoje piękno przyrodnicze, ale przede wszystkim ze względu na swoich mieszkańców. Dlatego uważam, że każdy z nas zasługuje na bezpieczeństwo, odpowiednią ochronę zdrowia, możliwość wyboru miejsca pracy oraz nowoczesną edukację. Nasz region powinien być miejscem, które pozwala nam rozwijać się i cieszyć życiem – podkreśla Adam Jaśnikowski. 

Adam Jaśnikowski chce być naszym głosem w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i zapewnia, że nie będzie tylko mówił, ale przede wszystkim słuchał. Dolny Śląsk to nasz wspólny dom, nasza wspólna przyszłość. Dlatego ZAGŁOSUJMY na Adama! Weźmy udział w tworzeniu lepszego jutra dla nas wszystkich!

WIĘCEJ INFORMACJI na stronie internetowej  TUTAJ  lub na FB -  czytaj TUTAJ