[FOTO] Startuje projekt niosący korzyści dla studentów i pracodawców. Staże, szkolenia i nowe wyposażenie sal Akademii Angelusa Silesiusa

środa, 21.2.2024 16:00 360 0

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusia w Wałbrzychu startuje z dużym projektem obejmującym dofinansowania płatnych staży i specjalistyczne szkolenia dla studentów oraz doradztwo zawodowe i doposażenie sal dydaktycznych uczelni pn. "Przyszłość w waszych rękach - wspieranie kompetencji". O szczegółach poinformowano podczas konferencji prasowej w środę, 21 lutego.

- Jest to nasz wspólny projekt z Dolnośląskimi Pracodawcami, angażujący dwie strony i służący całemu środowisku Aglomeracji Wałbrzyskiej. Inicjatywa daje wiele możliwości w zakresie wsparcia kompetencji studentów. Przygotowujemy naszych podopiecznych do zawodów jutra. Działalność, do której przystąpiliśmy to najlepsze laboratorium życia, zarówno dla tych którzy pobierają naukę, jak i samych nauczycieli. Obie strony muszą podążać za postępem technicznym i naukowym. Miejmy nadzieję, że my jako uczelnia za tym rozwojem nadążymy - mówił rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Robert Wiszniowski.

- Projekt o nazwie "Przyszłość w waszych rękach - wspieranie kompetencji" ma na celu wsparcie transformacji gospodarczej subregionu wałbrzyskiego poprzez wsparcie studentów Akademii Nauk Stosowanych w zakresie zdobywania kwalifikacji, kompetencji i umiejętności niezbędnych do rozwoju naszego regionu. Dla Dolnośląskich Pracodawców niezwykle ważnym aspektem jest wysoki poziom kadry pracowniczej. Na Dolnym Śląsku nadal trwają poszukiwania pracowników, więc staż to świetna forma rekrutacji. Możliwość pozyskania stażystów z różnych źródeł pozwala na dostarczanie pracowników kształconych w zawodzie, którego potrzebuje pracodawca. Nie tylko pozwala to na podwyższenie kwalifikacji, ale również są to szybkie formy uzyskania zatrudnienia oraz doświadczenia  - podkreślił prezes Dolnośląskich Pracodawców Artur Mazurkiewicz.

- Działania, które wspólnie zaplanowaliśmy mają przygotować dobrze wykwalifikowanych absolwentów uczelni do wejścia na rynek pracy i zaspokajanie jego potrzeb. Wartość projektu wynosi powyżej 3 mln złotych. Po raz pierwszy środki z unijnych funduszy regionalnych trafiają do uczelni wyższych, więc grzechem byłoby nie skorzystać z tej okazji. My, jako Dolnośląscy Pracodawcy w głównej mierze odpowiadamy za realizację staży. Program powinien zaspokajać potrzeby każdej ze stron, zarówno pracodawców, jak i studentów. W ramach projektu będziemy mogli wypłacać stypendium studentom, którzy zdecydują się na dodatkowe zajęcia praktyczne u pracodawców, a dla samych przedsiębiorców mamy przygotowane środki na organizację takiego stażu. Zorganizujemy również spotkania z doradcami zawodowymi, znającymi rynek pracy. Podjęliśmy się realizacji szkoleń zawodowych pod konkretne potrzeby uczestników projektu oraz dedykowane studentom anglistyki pozwalające na uzyskanie kompetencji i uprawnień tłumacza językowego - zaznaczyła wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców Katarzyna Kiek.

Do roku 2020 prowadziliśmy czteroletni,  ministerialny projekt praktyk zawodowych polegający na konfrontowaniu naszych studentów ze środowiskiem pracy poprzez odbywanie 6-miesięcznych płatnych praktyk. Uczelnia z wielką nadzieją przystąpiła do tego projektu. Mamy do wykonania specjalistyczne szkolenia dla określonych kierunków, które nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego. Projekt wystartował tak naprawdę już w styczniu tego roku, a procedury rekrutacyjne ruszają w marcu, od maja rozpoczną się kursy w zakresie kosmetologii i technik stomatologicznych w taki sposób, aby do września zrealizować pierwszą pulę stażów, które stanowią dodatkową formę kształcenia zawodowego poza tymi podejmowanymi na uczelni, studenci nie są zwolnieni z praktyk zawodowych, ale zyskują dodatkowe doświadczenie i dokument istotny przy poszukiwaniu pierwszej pracy. Staż trwa 180 godzin, uczestnicy dostają 80% minimalnego wynagrodzenia - wyliczała Mirosława Nikodemska, kierownik działu praktyk studenckich i karier Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa.

foto: doba.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)