Fitch Ratings: Polski Ład negatywnie wpływa na finanse miast

środa, 8.12.2021 15:30 414 0

Analitycy Fitch Ratings nie maja złudzeń: Polski Ład negatywnie wpłynie na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Z 12 miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza połowa trafiła na tzw. listę obserwacyjną ze wskazaniem negatywnym, co oznacza zagrożenie obniżeniem ratingu. Jeżeli miastom nie uda się wprowadzić działań zmierzających do złagodzenia skutków ubytku dochodów w wyniku reformy „Polski Ład”, ich profile kredytowe ulegną pogorszeniu. A to oznacza, że miasta np. będą musiały więcej zapłacić za pożyczone na rynkach finansowych pieniądze przeznaczane na inwestycje.
 
Decyzja ratingowa Agencji Fitch Ratings, podyktowana tzw. Polskim Ładem, dotyczy 14 jednostek samorządu terytorialnego. Na tzw. listę obserwacyjną spośród miast UMP trafiły m.in.: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Szczecin i Warszawa. W oddzielnych komunikatach Agencja poinformowała także o wpisaniu na listę obserwacyjną Rzeszowa oraz Poznania.
 
Poznań, choć ma utrzymaną wysoką ocenę na poziomie A- potwierdzającą dobre zarządzanie miastem, również trafił na listę obserwacyjną. - Niestety, jedna z największych, niezależnych agencji oceniających publiczne finanse - Fitch, wskazuje na „Polski Ład” jako ogromne zagrożenie dla samorządów. w ocenie agencji niesie on ze sobą straty w dochodach JST, których rządowe dofinansowanie nie jest w stanie zrekompensować. Najgroźniejsza jest jednak destabilizacja finansów samorządów, która może spowodować spadek wiarygodności kredytowej naszego miasta i innych gmin oraz wzrost kosztów pozyskiwanego finansowania. Już teraz rynki negatywnie reagują na przewidziane w Polskim Ładzie zmiany, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w mocnym osłabieniu złotego. W tej sytuacji musimy bardzo rozważnie pracować nad budżetem, by utrzymać stabilność i dobrą kondycję finansową Poznania. - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.
 
- Uchwalone ostatnio regulacje wprowadzające reformę podatkową „Polski Ład”, w tym wprowadzające szereg zmian w systemie dochodowym JST, doprowadzą do zmiany systemu finansowania JST w Polsce, czego negatywne skutki najbardziej odczują gminy. Nowy system wpłynie na profile finansowe gmin ocenianych przez Fitch, a w konsekwencji na ich ratingi. Niedawno Fitch opublikował raport specjalny na temat potencjalnego wpływu, jaki reforma fiskalna „Polski Ład” może mieć na zdolność kredytową oraz ratingi JST w Polsce– czytamy w opublikowanym na stronie Agencji Fitch Ratings komunikacie.
 
Jak wyjaśnia Fitch Ratings - Umieszczenie ratingów na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym odzwierciedla naszą niepewność co do możliwego wpływu reformy fiskalnej „Polski Ład” na profile finansowe ocenianych przez nas gmin. W wyniku wprowadzonej reformy znacznie zmniejszone zostaną dochody operacyjne w porównaniu do sytuacji, gdyby reforma nie została wprowadzona. Reforma wpływa na dochody JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). PIT stanowił średnio ponad 25% dochodów ogółem gmin ocenianych przez Fitch. Naszym zdaniem, przewidziane w znowelizowanej ustawie o dochodach JST rozwiązania będą niewystarczające by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tytułu udziału w dochodach z PIT.
 
Dlatego w ocenie Agencji gminy będą zmuszone do podjęcia działań zapobiegawczych, w postaci podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów.
 
- Gminy w Polsce są obecnie w trakcie uchwalania budżetów na rok 2022, natomiast działania przeciwdziałające skutkom wprowadzanej reformy są dyskutowane w radach gminnych, które powinny je zatwierdzić do końca tego roku. Jeżeli gminom nie uda się wprowadzić działań zmierzających do złagodzenia skutków ubytku dochodów operacyjnych powstałego w wyniku reformy „Polski Ład”, ich samodzielne profile kredytowe (SCP) ulegną pogorszeniu, prowadząc do obniżenia ratingów. – wskazuje Agencja Fitch Ratings.
 
Jednocześnie analitycy Fitch Ratings oceniają zdolność polskich miast do generowania dodatkowych dochodów jako „ograniczoną”. - Stawki podatków dochodowych, podobnie jak wysokość większości transferów bieżących z budżetu państwa są ustalane na szczeblu centralnym. Miasta mają też ograniczoną elastyczność w zakresie podatków lokalnych, ponieważ górne limity tych podatków są określane w regulacjach krajowych – czytamy w opublikowanych przez Agencję komunikatach.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)