komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

środa, 21 lutego 2018

Eleonory, Fortunata

Wrocław przygotował Strategię Dialogu Międzynarodowego!

wtorek, 28.11.2017 10:00 , komentarze: 0 , odsłony: 271
kategorie artykułu:

Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, które przygotowało Strategię Dialogu Międzynarodowego. Dokument przygotowała powołana przez prezydenta Wrocławia w styczniu 2017 Rada Dialogu Międzykulturowego.   

Strategia ma na celu zintegrowanie działań realizowanych przez jednostki miejskie w ramach dialogu międzykulturowego i wskazać obszary współpracy z wszystkimi podmiotami aktywnymi we Wrocławiu w tym zakresie. 

- Projekt Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego to bardzo ważna rzecz w sensie społecznym. Na naszych oczach ziszcza się to o czym śniłem - Wrocław staje się miastem międzynarodowym. Ten projekt to nieprawdopodobna szansa dla naszego miasta. Pamiętajmy, że wymiana idei jest twórcza tylko jeśli jest otwarta na dialog międzykulturowy. - powiedział podczas prezentacji dokumentu Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. 

Prezentowany projekt Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego powstał w oparciu o model partycypacyjny. Przez ostatnich 10 miesięcy odbywały się spotkania, konsultacje i fora, dzięki którym zebrano zarówno opinie przedstawicieli służb publicznych, jak i organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, przedstawicieli biznesu, organizacji zrzeszających mniejszości narodowe i etniczne, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, jak też obcokrajowców, specjalistów i praktyków działających na rzecz dialogu międzykulturowego we Wrocławiu.

Strategia rysuje wizję wspólnoty, w której mieszkańcy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na swoje pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię. Prezentuje konkretne projekty i działania już realizowane od dawna, ale też dodatkowe, zaplanowane na najbliższych 5 lat. Cele główne strategii zostały wypracowane w ramach czterech obszarów potrzeb: edukacja, integracja, bezpieczeństwo oraz współpraca i komunikacja.

- Strategia powstała z potrzeby społecznej, a prace nad jej powstaniem zainicjował Prezydent Wrocławia. Projekt Strategii dotyczy działań na rzecz budowania harmonijnej współpracy i wspólnoty składającej się ze wszystkich mieszkańców Wrocławia bez względu na ich pochodzenie narodowe, etniczne, wyznanie lub język. – Argumentuje Anna Szarycz, pełnomocnik prezydenta do spraw strategii dialogu międzykulturowego

Planowany termin przyjęcia Strategii to styczeń 2018.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 19.2.2018 10:00
czwartek, 15.2.2018 14:39
Radio LUZ
Radio LUZ
Super TAXI
Super TAXI
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele