komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

środa, 21 lutego 2018

Eleonory, Fortunata

Wrocław miastem współpracy międzysektorowej

środa, 6.12.2017 09:00 , komentarze: 0 , odsłony: 650
kategorie artykułu:

Wrocław może pochwalić się 5-letnią strategią współpracy z NGO’s. Na program w latach 2018-2022 przeznaczonych zostanie blisko pół miliarda złotych.

Ze wszystkich organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na terenie Dolnego Śląska (ponad 10 000) blisko 44% mieści się we Wrocławiu.

Głównym przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych należących do zadań Miasta m.in.: w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz integracji cudzoziemców, w zakresie promocji i ochrony zdrowia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechniania kultury fizycznej czy w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i bezpieczeństwa publicznego.

Wrocław podpisuje rocznie około 700 umów z organizacjami pozarządowymi. W 2017 roku na ten cel zostało wydanych około 111 mln zł. W 2018 roku na realizację programów wstępnie przeznaczono 93 mln zł, a patrząc przez pryzmat lat 2018-2022 wydanych zostanie blisko pół miliarda złotych. Jest to element długofalowej Strategii Rozwoju Wrocławia.

Realizacja programu zakłada rozwój lokalny, umacnia poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, tworzy warunki do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, buduje społeczeństwo obywatelskie czy prowadzi nowatorskie i efektywne działania na rzecz mieszkańców, tworząc przy tym systemowe rozwiązania ważne dla funkcjonowania Miasta.

Na nowe zadania wieloletnie przeznaczonych zostanie aż 9,3 mln zł (o 5 mln więcej niż w 2017 roku), na kontynuację trwających zadań 75 mln zł, a na zadania jednoroczne ok. 27,3 mln zł. Większe środki na realizację projektów i więcej wieloletnich umów przełoży się na znacznie wyższą jakoś produktów organizacji pozarządowych, z których zarówno miasto, jak i mieszkańcy korzystają na co dzień.

We Wrocławiu podpisujemy z organizacjami pozarządowymi umowy wieloletnie, stabilizując te organizacje i pozwalając im lepiej realizować zadania dla mieszkańców. To ewenement w skali kraju – o wadze współpracy z NGO’s mówi Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Poprzez realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi Wrocław przede wszystkim chce podnieść poziom jakości życia mieszkańców.

/wrocław.pl

 

Wasze komentarze

niedziela, 18.2.2018 12:15
piątek, 9.2.2018 14:37
piątek, 9.2.2018 09:00
Radio LUZ
Radio LUZ
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Super TAXI
Super TAXI
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche