komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

środa, 21 lutego 2018

Eleonory, Fortunata

Urząd Miejski Wrocławia sygnatariuszem Karty Różnorodności

wtorek, 14.11.2017 08:15 , komentarze: 0 , odsłony: 345
kategorie artykułu:

Karta Różnorodności to pisemna deklaracja, pod którą podpisuje się pracodawca, zobowiązując się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Jest ponadto gotowy zaangażować w te działania wszystkich swoich pracowników i partnerów biznesowych. 13 listopada 2017 r. Kartę podpisał UM Wrocławia. 

Podpisanie Karty Różnorodności przez Urząd Miejski Wrocławia, reprezentowany przez prezydenta Rafała Dutkiewicza i sekretarza miasta Włodzimierza Patalasa, przebiegło w obecności Marzeny Strzelczyk, dyrektorki generalnej, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest polskim koordynatorem projektu.

Karta Różnorodności to bowiem inicjatywa międzynarodowa, w której organizacje krajowe i regionalne skupiły się na jednej platformie przy Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów.  Dziś obecna jest w 20 krajach UE, poza Polską (była pierwsza wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej) są to: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Urząd Miejski Wrocławia podpisał Kartę Różnorodności 13 listopada 2017 r., dołączając do blisko 200 polskich podmiotów, które również są jej sygnatariuszami. Wśród reprezentantów miast są już na tej liście: Urząd Miejski w Słupsku, Urząd Miasta Częstochowy i Urząd Miejski w Gdańsku. Do Karty „dopisał się również w czerwcu br. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Spośród podmiotów biznesowych znajdujemy także inny wrocławski akcent – czyli Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Wszyscy opowiedzieli się za promowaniem w swoim przedsiębiorstwie różnorodności i równości szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy wyznanie religijne.  

Rzeczy oczywiste, których nie można zaniedbać

Kwestie, o których dziś rozmawiamy przy okazji podpisania przez nasz urząd Karty Różnorodności, to są „oczywiste oczywistości” – powiedział prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. – Tym niemniej czasami trzeba o tym mówić i zwracać na to uwagę, przez co chcę powiedzieć, że co do naszych zasad są one zgodne ze wszystkim tym, co tu za chwilę podpiszemy. Mam nadzieję, że urząd tak funkcjonuje. Cieszę się, że jako 197 podmiot w Polsce dołączamy do sygnatariuszy Karty, z radością ją podpisujemy – podkreślił prezydent Dutkiewicz.   

Karta narodziła się w 2014 roku

Jako organizacji, która od 17 lat stara się promować odpowiedzialny biznes w Polsce, a od pięciu lat także propagowania otwartych na różnorodność miejsc pracy, bardzo się cieszę z dzisiejszego wydarzenia – mówi dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marzena Strzelczyk.

–  Karta Różnorodności narodziła się w 2004 r. we Francji i jest to dobrowoolna deklaracja każdego pracowdawcy, czyli np. małych, średnich lub dużych firm czy samorządów, na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy i jednocześnie budowania polityk oraz strategii zarządzania różnorodnością. Kartom w Europie od siedmiu lat patronuje Komisja Europejska – wyjaśnia dyrektor Strzelczyk. – W przypadku takiej organizacji, jak samorząd, Karta Różnorodności ma ogromne znaczeniejako opowiedzenie się po stronie pewnych wartości.   

Źródło: Wrocław.pl foto.mawi

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 19.2.2018 10:00
czwartek, 15.2.2018 14:39
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Super TAXI
Super TAXI
Radio LUZ
Radio LUZ
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche