komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
LOTTO

poniedziałek, 19 marca 2018

Józefa, Bogdana

Rejestracja urządzeń chłodniczych

wtorek, 8.3.2016 20:46 , komentarze: 4 , odsłony: 5429
kategorie artykułu:

Do 14 marca 2016 roku trzeba zarejestrować urządzenia chłodnicze, np. schładzarki do mleka, klimatyzatory, chłodnie do owoców i warzyw!

Do 14 marca 2016 r. właściciele urządzeń chłodniczych mieszczących ponad 3 kg czynnika chłodzącego, w tym także rolnicy, powinni zgłosić swój sprzęt do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO). Jeśli tego nie zrobią, mogą grozić im kary.

Obowiązek ten wynika z przepisów dostosowujących polskie prawo do przepisów prawa UE, a dotyczących substancji zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Działanie to dotyczy ścisłej kontroli korzystania z urządzeń chłodniczych, która ma na celu ochronę warstwy ozonowej Ziemi i zapobieganie ocieplaniu się klimatu. W związku z powyższym do Centralnego Rejestru Operatorów mają trafić dane o urządzeniach chłodniczych. Każde z tych urządzeń musi mieć założoną Kartę Urządzenia, w której ujęte będą m.in. rodzaj i ilość czynnika chłodniczego.


Operator urządzenia* rejestruje się w CRO, na stronie internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Mościckiego w Warszawie, w systemie Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) – www.cro.ichp.pl. Po uzyskaniu dostępu do CRO (konto operatora) operator zakłada Kartę Urządzenia, dla każdego z urządzeń. Serwisant dokonuje wymaganych wpisów (dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności itp.) w Karcie Urządzenia, w obecności operatora urządzenia i po jego wcześniejszym zalogowaniu się do CRO.

*Operatorem urządzenia jest jego właściciel lub też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie to się znajduje.
Ewidencja dotyczy urządzeń, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych bądź fluorowanych gazów cieplarnianych.
Kontrole będzie przeprowadzał Inspektorat Ochrony Środowiska. Za brak Karty Urządzenia może być nałożona spora kara, nawet kilka tysięcy złotych.
Naprawy i serwisowanie będzie mogła przeprowadzać wyłącznie osoba z odpowiednim certyfikatem.
Obowiązek rejestracji w CRO nie dotyczy:
• domowych lodówek i zamrażarek oraz wszelkich gaśnic;
• jakichkolwiek urządzeń lub systemów zamontowanych w środkach transportu.


Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (zwane w skrócie rozporządzeniem F-gazowym).
• Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 881).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 56).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 73).


Więcej informacji:
• Instytut Chemii Przemysłowej – www.ichp.pl
• Inspektorat Ochrony Środowiska – www.ios.edu.pl

 

 

Wasze komentarze

A kiedy odkurzacze i miksery?
niedziela, 13.03.2016 07:00 autor:
A CZY ONI WIEDZĄ ILE DZIENNIE JEST WYPUSZCZANE GAZU DO...
wtorek, 08.03.2016 23:36 autor: MECENAS
sobota, 10.3.2018 16:42
sobota, 10.3.2018 16:21
sobota, 10.3.2018 15:59
poniedziałek, 26.2.2018 09:57
poniedziałek, 26.2.2018 09:47
2
poniedziałek, 26.2.2018 09:32
wtorek, 30.1.2018 17:01
sobota, 2.12.2017 15:34
niedziela, 31.12.2017 23:17
wtorek, 26.12.2017 18:22