komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

sobota, 24 lutego 2018

Macieja, Bogusza

Zwiększenie wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

środa, 17.5.2017 09:12 , komentarze: 0 , odsłony: 250
kategorie artykułu:

Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 93 800 zł na projekt „Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”. Całkowita wartość projektu wyniesie 147 300 zł. Dzięki tym pracom, stworzone zostaną lepsze warunki do spotkań i pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy w rodzinie.

W ramach projektu planowane są prace remontowe pomieszczeń OPS w Ząbkowicach Śląskich na ośrodek wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Realizacja tego projektu ułatwi potrzebującym mieszkańcom jego lokalizację i zwiększy dostęp do świadczonych usług w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ząbkowice Śląskie. Jednocześnie zadanie to wpisuje się w cele i zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2016 – 2020.

Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:

- opracowanie i realizację zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie

- realizowanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego

- zwiększanie zakresu działania i dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

- prowadzenie działań o charakterze interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

- opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

- upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie

 

UMiG Ząbkowice Śl.

 

Wasze komentarze

piątek, 23.2.2018 12:55
piątek, 23.2.2018 11:20
czwartek, 22.2.2018 13:36
czwartek, 22.2.2018 10:45
czwartek, 22.2.2018 10:16
środa, 21.2.2018 16:51
środa, 21.2.2018 10:35
1
środa, 21.2.2018 10:08
wtorek, 20.2.2018 13:00
wtorek, 20.2.2018 12:00
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
HURTOWNIA SIGMA
HURTOWNIA SIGMA
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.