komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

poniedziałek, 19 lutego 2018

Arnolda, Konrada

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu klęsk żywiołowych

czwartek, 12.1.2017 08:48 , komentarze: 0 , odsłony: 269
kategorie artykułu:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o pomoc można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR 
O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedno z niekorzystnych zdarzeń losowych: przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, suszę, powódź, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, piorun. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

Warunkiem dostępu do pomocy będzie wystąpienie w gospodarstwie szkód oraz ich oszacowanie (przez komisję powołaną przez wojewodę) w danym roku kalendarzowym na poziomie co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, jednocześnie szkody muszą dotyczyć składnika, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowanych. 
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014–2020, wynosi 300 tys. zł, z tym, że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

źródło: UM Wałbrzych

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 8 godz temu
czwartek, 15.2.2018 12:30
czwartek, 15.2.2018 10:00
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
HURTOWNIA SIGMA
HURTOWNIA SIGMA
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC