komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

wtorek, 20 lutego 2018

Leona, Ludomira

Przebudowa K8 - co z inwestycją?

czwartek, 30.11.2017 12:20 , komentarze: 16 , odsłony: 8857
kategorie artykułu:

Ostatnio zrobiło się cicho o modernizacji drogi krajowej nr 8 od Wrocławia do Kłodzka.  Nasi Czytelnicy pytają nas czy inwestycja dojdzie do skutku i co aktualnie dzieje się w sprawie przebudowy „ósemki”. Zebraliśmy więc dla Was informacje o aktualnym stanie inwestycji.


sreen z dokumentu Program Budowy Dróg Krajowych n lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.)

 

12 lipca Rada Ministrów przyjęła wieloletni „Program Budowy Dróg Krajowych n lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.). Przebudowa drogi krajowej nr 8 od Wrocławia (Magnice) do Kłodzka co prawda została ujęta w programie, ale na pozycji 157 bez wyszczególnionych lat realizacji.  Wydatki Krajowego Funduszu Drogowego na 74,5 kilometrowy odcinek mają wynieść   1 780 572 zł (narastająco 200 049 649, 7 zł).

- W pierwszej części załącznika nr 1 (do pozycji nr 118) określono zadania, które zostały zakończone, są w trakcie realizacji lub których realizacja rozpocznie się do 2023 r. Są to zadania, które będą realizowane w pierwszej kolejności do limitu wydatków w Programie i które powinny zapewnić maksymalne wykorzystanie środków unijnych. Na realizację tych zadań przeznaczony jest limit dostępnych środków w ramach perspektywy 2014-2020, tj. 135 mld złotych.  W drugiej części załącznika nr 1 znajdują się zadania, które mogą wejść w fazę realizacji w wyniku uzyskanych oszczędności na przetargach oraz oszczędności powstałych na skutek rozliczenia zadań oddanych do ruchu. Kierowania do realizacji zadań z drugiej części załącznika nr 1 będzie dokonywał minister właściwy do spraw transportu – czytamy w dokumencie.

Czy to oznacza, że modernizacja „ósemki” nie dojdzie do skutku?

- Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad to nowe plany. Program jest okrojony z inwestycji, są w nim także przesunięcia priorytetów. Widać dużą koncentrację planowanych inwestycji na wschodzie Polski, nawet na drogach, gdzie ruch wynosi 3/6/9 tysięcy pojazdów na dobę. To dość mały ruch, jak na budowę dróg ekspresowych. Ta koncentracja inwestycji na wschodzie będzie odbywać się kosztem innych inwestycji. Na szczęście też nie został unieważniony przetarg, który ogłosiliśmy na modernizację DK 8 na odcinku Magnice - Kłodzko ( budowa pasów 2+2, 2+1 i kilkunastu obwodnic ) Ogłaszając przetarg zapewniliśmy także finansowanie tego zdania.  W tym miejscu trzeba przypomnieć, że PIS na wyborczych sztandarach miał budowę drogi ekspresowej na odcinku Magnice - granica państwa. A ja sama i samorządowcy, byliśmy mocno przez PIS krytykowani za walkę o bezpieczeństwo i udrożnienie korytarza DK8 w postaci modernizacji drogi. Tak jak i każda moja próba tłumaczenia faktów i możliwości inwestycyjnych. Kiedy PIS przejął władzę była możliwość spełnienia wyborczej obietnicy. Tak się nie stało. Bardzo się cieszę, że przygotowanie inwestycji w postaci projektu i dokumentacji jest w rękach wykonawcy. To sporo pracy, która będzie trwać ok. 3 lata. Przedostatnie miejsce na liście Programu oczywiście zastanawia i niepokoi. Jednak do budowlanej inwestycji, czyli wjazdu koparek i buldożerów zostaje jeszcze sporo czasu. Czy inwestycja jest zagrożona? Odpowiem, każda inwestycja w tym Programie jest zagrożona. Program jest "na papierze". Nie wiem na ile jest realny, nikt nie wie.  Jedno jest pewne. W budżecie państwa jest dziura i trwa poszukiwanie pieniędzy w portfelach Suwerena – komentuje posłanka Monika Wielichowska od początku zaangażowana w projekt przebudowy drogi krajowej nr 8, jak i obwodnicy Kłodzka.

Przypomnijmy, że inwestycja „Przebudowy drogi krajowej nr 8 od Wrocławia (Magnice) do Kłodzka” została podzielona na 2 etapy. W pierwszym z nich planowane jest wykonanie prac projektowych umożliwiających uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie materiałów do przetargu na wykonanie inwestycji. Drugi etap zakłada roboty budowlane w systemie „Projektuj i buduj” w tym opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz nabycie nieruchomości.

Inwestycja zakłada: rozbudowę drogi w klasie GP (pasy 2+2, 2+1), budowę obwodnic, budowę dróg serwisowych, rozbudowę/przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę nowych skrzyżowań i obiektów inżynierskich, budowę elementów ochrony środowiska. Zgodnie z przyjętymi założeniami wykonawca dokumentacji będzie miał obowiązek uwzględnienia wyników Generalnego Pomiaru Ruchu wykonywanego w bieżącym roku na drogach krajowych (GPR 2015).   

Obecnie inwestycja jest na I etapie, czyli opracowywania dokumentacji. Wykonawca przygotowuje opracowania w zakresie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) wraz z pozyskaniem materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem opracowania STEŚ jest dostarczenie wszelkich informacji koniecznych do wyboru optymalnego wariantu trasy.

- Opracowanie Steś ma za zadanie m.in. wyznaczyć i uściślić przebieg tras, które są analizowane. Zadaniem opracowania jest także dostarczenie Zamawiającemu wszystkich informacji, który wariant inwestycji m.in. kosztowo, czasowo, środowiskowo będzie najbardziej optymalny.  Zatem do czasu, aż nie będziemy znali szczególnie przebiegu konkretnej trasy, nie znamy kosztów docelowej Inwestycji – mówi Doba.pl Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Opracowanie projektowe w zakresie studium korytarzowego znajduje się już w końcowej fazie prac. Planowane zakończenie całej koncepcji programowej wraz z PFU to pierwszy kwartał 2020 r. Najszybciej po tym terminie, jeśli nic się nie zmieni, ruszą prace modernizacyjne.

W kwietniu  prowadzony był pomiar ruchu na tym odcinku drogi K8. Ostatnio (od 2 do 6 października) na naszym terenie prowadzona była wizja lokalna dotycząca obiektów mostowych.

fot: dk8.pl,  Bardo, droga krajowa nr 8 , widok na jezdnię mostu w km 47+301. Po prawej stronie widok na Nysę Kłodzką i kolej – dalej na wschód Góry Bardzkie, gdzie wstępnie rozpatrywany jest w studium korytarzowym tunel na ewentualnym nowym przebiegu drogi krajowej nr 8.

Jakie możliwe trasy zmodernizowanej K8?

Punkt początkowy: km 35+957, tj. zakończenie budowanej obwodnicy Kłodzka (ul. Piłsudskiego)

Punkt końcowy: km 2+100, tj. włączenie do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

Korytarz K1 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku (ul. Piłsudskiego) i po śladzie istniejącej DK8 zbliża się od strony wschodniej do skrzyżowania z DK33, omijając jednocześnie miejscowość Boguszyn.  Dalej, po śladzie istniejącym, korytarz K1 przechodzi do powiatu ząbkowickiego. Korytarz K1 na wysokości gminy Bardo odchodzi od śladu istniejącej DK8 na wschód i ponownie powraca do obecnego przebiegu na wysokości miejscowości Potworów i Przyłęk.  Następnie korytarz kieruje się w stronę Ząbkowic Śląskich przechodząc przez Braszowice oraz na schód od wsi Tarnów. Korytarz K1 omija po zachodniej stronie miasto Ząbkowice Śląskie, a następnie kieruje się dalej na północ po śladzie istniejącym, aż do granicy z powiatem dzierżoniowskim. Na terenie powiatu dzierżoniowskiego korytarz K1 przechodzi na zachód od miejscowości Przerzeczyn-Zdrój, Nowa Wieś Niemczańska, Niemcza i Wilków Wielki. Następnie korytarz odchodzi w stronę wschodnią i omija miejscowość Łagiewniki. Po przejściu na zachód od miejscowości Radzików, korytarz K1 pokrywa się ponownie ze śladem istniejącej DK8. Na terenie powiatu wrocławskiego korytarz K1 omija po zachodniej stronie miejscowości Mleczna i Jordanów Śląski oraz po wschodniej Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Rolantowice, Cieszyce, Wierzbice i Kobierzyce. Następnie korytarz odchodzi na zachód  i przechodzi pomiędzy miejscowościami Chrzanów i Racławice Wielkie do punktu końcowego włączając się w obwodnicę Wrocławia.

Korytarz K2 omija Kłodzko po południowej stronie, łączy się z DK33 i przez ok. 3 km idzie jej istniejącym śladem. Następnie skręca na północny wschód i dochodzi do DK46. Omija miejscowość Jaszkówka po południowej stronie. Kilkakrotnie krzyżuje się z DK46. Korytarz 2 prowadzony jest w ten sposób aby ominąć Obszary Chronionego Krajobrazu i miejscowość Podzamek po południowej stronie. W powiecie ząbkowickim kieruje się północny wschód. Przechodzi po zachodniej stronie wsi Laski, następnie skręca mi kieruje się na północny zachód. Miejscowości Laskówka i Janowiec mija po wschodniej stronie. Łukiem okrąża wieś Przyłęk, łączy się DK8 i idzie jej istniejącym śladem przez ok. 2,5 km. Następnie kieruje się na wschód i przechodzi pomiędzy miejscowościami Braszowice i Grochowiska. Wieś Strąkowa omija po zachodniej stronie, skręca i kieruje sie na północ. Miasto Ząbkowice Śląskie mija po wschodniej stronie. Korytarz poprowadzony został tak aby ominąć wieś Bobolice oraz geostanowiska w pobliżu miejscowości Szklary. Następnie przechodzi między wsiami Tomice oraz Koźmice, krzyżuje się z DK8 i dociera do granicy powiatu. Miejscowość Przerzeczyn-Zdrój omija po stronie zachodniej, następnie zakręca i kieruje się na północny-wschód. Korytarz poprowadzony jest na zachód od miasta Niemcza. Następnie kieruje się na północ, omija miejscowości Kietlin oraz Przystronie po wschodniej stronie i kieruje się na północny zachód. Przechodzi na zachód od Łagiewnik, skręca na północny wschód  i przechodzi między miejscowościami Radzików i Sokolniki. W powiecie wrocławskim przechodzi w pobliżu miejscowości Mleczna, po jej zachodniej stronie. Następnie kieruje się na północ, pomiędzy miejscowościami Dankowice i Janówek oraz Jordanów Śląki i Glinica. Przechodzi po zachodniej stronie wsi Wilczkowice, między wsiami Stary Zamek i Reków. Następnie omijając Olbrachtowice skręca i kieruje się na północny-wschód.  Wsie Żurawice, Owsianka oraz Racławice Wielkie omija po południowej stronie, natomiast Pustków Żurawski, Królikowice oraz Chrzanów po północnej. Za wsią Chrzanów kończy swój bieg.

Korytarz 3 przebiega śladem istniejącej DK8 do miejscowości Boguszyn. Następnie skręca i kieruje się na południowy wschód, omijając Obszary Chronionego Krajobrazu. Na wysokości miejscowości Jaszkówka łączy się z DK46 i idzie w jej pobliże do granicy powiatu. W powiecie ząbkowickim korytarz przeprowadzony został między miejscowościami Laski oraz Laskówka. Wieś Ożary omija po wschodniej stronie. Następnie skręca i omijając obszar geostanowisk kieruje się na północ. Korytarz przechodzi po zachodniej stronie miejscowości Kamieniec Ząbkowicki. Po skrzyżowaniu się z DW385 zaczyna kierować sie na północny-zachód.  Miasto Ząbkowice Śląskie mija po wschodniej stronie. Na wysokości miejscowości Szklary krzyżuje się z DK8. Korytarz został poprowadzony tak aby nie przecinał obszarów górniczych oraz miejscowości Sulisławice. W powiecie dzierżoniowskim przechodzi na zachód od wsi Ligota Mała. Miejscowości Przerzeczyn-Zdrój, Niemcza oraz Kietlin omija po zachodniej stronie. Na wysokości wsi Przystronie krzyżuje się z DK8. Korytarz przebiega po zachodniej stronie od wsi Łagiewniki i krzyżuje się z DK39. Następnie skręca i kieruje się na północny zachód tak, aby przejść między miejscowościami Radzików i Trzebnik. Przed granicą powiatu krzyżuje się z DK8. W powiecie wrocławskim miejscowość Mleczna omija po zachodniej stronie, następnie łączy się z DK8 i idzie jej istniejącym śladem do wsi Wilczkowice za wyjątkiem okolic  Dankowic i Jordanowa Śląskiego. Za miejscowością Pustków Wilczkowski ponownie krzyżuje się z DK8. Kieruje się na wschód i wsie Jaszowice, Rolantowice oraz Cieszyce omija po wschodniej stronie. Na wysokości skrzyżowania z DW346 łączy się z DK8 i idzie jej istniejącym śladem. Przed miejscowością Kobierzyce skręca i kieruje sie na północ. Omija Królikowice oraz Nowiny po wschodniej stronie, przechodzi pomiędzy miejscowościami Chrzanów i Racławice Wielkie i kończy swój bieg.

Początkowy bieg korytarza K4 pokrywa się z istniejącą DK8, aż do skrzyżowania z DW381. Następnie korytarz 4 kieruje się na północ. Przebiega na zachód od miejscowości Ścinawica, omija Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 znajdujące się w okolicy miejscowości Młynów. Następnie skręca i kieruje się na wschód, aż do granicy powiatów. Omija po północnej stronie wieś Opolnica oraz miasto Bardo. Przechodzi między miejscowościami Potworów i Przyłęk. Następnie, przez ok. 2,5 km idzie śladem istniejącej DK8. Miejscowość Braszowice mija po wschodniej stronie, natomiast Grochowiska po zachodniej. Na wysokości miasta Ząbkowice Śląskie skręca i kieruje się na północ. Na wysokości miejscowości Bobolice przecina geostanowiska i dochodzi do istniejącej DK8. Następnie, przez ok. 2 km, przebiega jej śladem. Miejscowość Szklary omija po zachodniej stronie  i kieruje się na północ do granicy powiatu. Na wysokości miejscowości Przerzeczyn – Zdrój w powiecie dzierżoniowskim skręca na wschód. Przechodzi po zachodniej stronie miasta Niemcza. Miejscowości Kietlin oraz Przystronie mija po wschodniej stronie. Korytarz 4 prowadzony jest tak, aby ominąć Łagiewniki od strony zachodniej. Następnie kieruje się na północny wschód w kierunku DK8 i przeprowadzony jest po jej istniejącym śladzie aż do miejscowości Jordanów Śląski w powiecie wrocławskim. Następnie skręca na wschód. Miejscowości Pustków Wilczkowski, Rolantowice oraz Cieszyce mija po południowej stronie. Łączy się z istniejącą DK8 i idzie jej śladem przez kolejne 5 km. Za wsią Kobierzyce skręca, kierując się na północny zachód. Swój bieg kończy za miejscowością Chrzanów, włączając się do obwodnicy Wrocławia.

Korytarz K5 rozpoczyna swój bieg w mieście Kłodzko po wschodniej stronie Wałbrzyskiej strefy ekonomicznej (ul. Piłsudskiego). Do granicy z obszarem chronionego krajobrazu przebiega w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8. Na wysokości miasta Boguszyn, które mija po wschodniej stronie, krzyżuje się z DK33. Dalej na północ dochodzi do granicy gminy Kłodzko. Po przekroczeniu granicy gminy Bardo po wschodniej stronie omija miasta Dębowina, Bardo oraz Janowiec. Przebieg korytarza prowadzony jest tak, aby ominąć zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe. Miejscowości  Laskówka oraz Dzbanów omija po zachodniej stronie. Korytarz przebiega po wschodniej stronie miejscowości Suszka i Strąkowa oraz po zachodniej stronie miejscowości Pawłowice i Grochowiska. Miasto Ząbkowice Śląskie korytarz omija stronie wschodniej. W pobliżu miejscowości Zwrócona przechodzi przez geostanowiska. Dalej kierując się na północ w okolicy miejscowości Sulisławice dochodzi do granicy powiatu ząbkowickiego. Korytarz przebiega na zachód od miejscowości Ligota Mała, a następnie po północnej stronie miast Piława Górna i Piława Dolna, jednocześnie omijając pobliskie tereny górnicze. Korytarz przeprowadzony został na północ od miasta Dzierżoniów, na wysokości którego krzyżuje się z DW384. Następnie kierując się na północny-zachód w okolicy miejscowości Mościsko dociera do gminy Świdnica. Korytarz został poprowadzony między miejscowościami Grodziszcze i Krzczonów. Na wysokości Boleścina skręca na północ i przechodzi pomiędzy wsiami Jagodnik i Miłochów. Miejscowość Pszenno  mija po wschodniej stronie, następnie skręca na wschód. Dalszy przebieg prowadzony jest na południe od Marcinkowic i na północ od Zebrzydowa. Miejscowości Szczepanów, Strzelce oraz Tworzyjanów omija po południowo-wschodniej stronie. W powiecie wrocławskim korytarz przechodzi po południowej stronie od miejscowości Wojnarowice. Kieruje się na wschód, omijając po południowej stronie miejscowości Mirosławice, Górzyce oraz Owsianka. Następnie przechodzi między wsiami Bąki oraz Królikowice, a także Racławice Wielkie i Chrzanów. Korytarz kończy się na wysokości miejscowości Domasław włączając się do obwodnicy Wrocławia.

 

 

 

Wasze komentarze

Jest fajnie, przechodzę przejściem w Ząbkowicach na światłach koło biedronki...
czwartek, 30.11.2017 16:43 autor: z osiedla B Ząbkowice
To siedź na d. pie w domu a...
piątek, 01.12.2017 11:50 autor: Mieszkaniec
Że starą sobie w domu pogadaj
piątek, 01.12.2017 11:51 autor: Kierowca
K2 DO ŁAGIEWNIK TEŻ JEST OK.
piątek, 01.12.2017 10:56 autor:
Ja chce mogę dajcie mi koryto a obiecuję...
czwartek, 30.11.2017 23:36 autor: Mieszkaniec
Osemka przez Złoty Stok tego jeszcze nie grali hahaha
czwartek, 30.11.2017 20:09 autor:
Potrzebny jest jakiś minister z tej okolicy. Do Wrocławia...
czwartek, 30.11.2017 15:57 autor: camel
jest senator
czwartek, 30.11.2017 16:27 autor:
K3 :)
czwartek, 30.11.2017 15:38 autor: Kamieniec
TURKUSOWY TO K4 JEDNAK WIDZE :)
czwartek, 30.11.2017 13:21 autor:
dzisiaj, 6 godz temu
poniedziałek, 19.2.2018 09:08
poniedziałek, 19.2.2018 07:37
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
HURTOWNIA SIGMA
HURTOWNIA SIGMA
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.