komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

sobota, 24 lutego 2018

Macieja, Bogusza

Deficyt a dług - oświadczenie wójta Kamieńca

poniedziałek, 15.12.2014 10:54 , komentarze: 274 , odsłony: 695337
kategorie artykułu:

 

Wasze komentarze

W całym powiecie jest 90 procent radnych ,którzy powinni się...
wtorek, 10.11.2015 19:03 autor: logiczny emeryt
DEFICYT NIE JEST DŁUGIEM I TU WÓJT MA RACJĘ DO...
poniedziałek, 02.11.2015 06:52 autor: ELA
Pytam się czy deficyt budżetu gminy to jest jego...
poniedziałek, 21.09.2015 08:01 autor: autor
Ludzie !!! Jak czytam to wszystko... to jest mi żal..żal...
niedziela, 21.12.2014 01:09 autor: Mati
I to jest prawidłowa ocena sytuacji.
piątek, 02.01.2015 19:41 autor: Ktoś
Radny Mateuszu G. od Waszczuka i tak ciebie nikt nie...
sobota, 03.01.2015 18:36 autor: mieszkaniec
a mi jest ciebie żal... żal... Mateuszu G. bo dałeś...
poniedziałek, 05.01.2015 23:56 autor: antywaszczuk
JESTEŚCIE NAJGORSZĄ RADĄ W HISTORII TEJ ŻE GMINY. Wstydu nie...
poniedziałek, 05.01.2015 23:50 autor: mieszkanka
Ten czubek ze Śremu jest bardzo biedny bo chodzi z...
czwartek, 01.01.2015 20:14 autor: Topolanin
nieeee, jemu po prostu te narty zajebal..... :)
piątek, 02.01.2015 16:39 autor:
Wez sie do pracy nierobie ja pracuje i mnie...
środa, 24.12.2014 07:34 autor:
To pisze facet w rajtuzach
środa, 24.12.2014 10:57 autor: mika
Pieczonka pikuś szef meliny
środa, 24.12.2014 11:05 autor:
ales ty glubi czemu sie nie odszczelisz
czwartek, 29.12.2016 17:39 autor: to ja
A skąd firma?
środa, 24.12.2014 16:05 autor:
Leśny dziadek ze Śremu się odezwał
środa, 24.12.2014 15:24 autor:
żal d....e ściska
czwartek, 25.12.2014 19:13 autor:
Wójt Gminy – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowna Pani Radna tak jak było to powiedziane na posiedzeniu właściwej komisji omawiając projekty , w zasadzie trzy projekty, projekty w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie do 2 milionów 770 tysięcy, projektu w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, zmianie projektu wieloletniej prognozy finansowej. Tak jak było to powiedziane potencjalnie istnieje taka konieczność z uwagi na oczekiwanie ze strony gminy na należne środki, które maja być przekazane przez Urząd Marszałkowski ze środków unijnych, które gmina realizuje w roku 2014. pytanie, które były przez Państwa zadawane, jednocześnie w kontekście zapytania jakie to konkretne unijne projekty były realizowane w roku 2014 przez władze Gminy Kamieniec, to już odpowiadam z projektów unijnych, które zostały zrealizowane oczekujemy na przelanie nam należnych środków, to są przede wszystkim zagospodarowanie Błoni Kamienieckich, inwestycja, która została już zrealizowana i oddana do użytku. Kolejna inwestycja budowa pomostu łączącego dwa tereny rekreacyjne Błoni oraz stadionu sportowego. Kolejna inwestycja to jest rozbudowa budynku w miejscowości Ożary na potrzeby społeczno – kulturalne oraz remizy OSP. Kolejna inwestycja to jest modernizacja budynku także świetlicy środowiskowej w miejscowości Starczów. Kolejna inwestycja to jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sołectwie Sosnowa. Kolejna inwestycja, która uzyskała dofinansowanie to jest także modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Byczeniu. Kolejna inwestycja, która również uzyskała dofinansowanie to jest budowa tzw. placu rekreacyjnego dla mieszkańców także Gminy Kamieniec Ząbkowicki na terenie Błoni, dokładnie dla osób, które może nie są do końca zorientowane, o które miejsce chodzi. Także patrząc na wszystkie potencjalne dofinansowania należy również powiedzieć o kolejnych środkach, które czekają na wpływ mam tutaj na myśli środki pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które też są należne gminie. Szanowni Państwo warto podkreślić, gdyż to Rada Gminy jako organ stanowiący decyduje o ramach i kształcie budżetu na dany rok budżetowy, jak również mając na względzie fakt jakie są poszczególne zależności pomiędzy Radą, a Wójtem, Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki przedkłada propozycje związane ze zmianą do budżetu ażeby zachować pełną stabilność finansów w tym zakresie i jednocześnie wskazać , jakie działania muszą być podjęte przez Radę ażeby budżet roku 2015 z uwagi na przeszkody obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia zrealizować. Także jak jeszcze raz podkreślam Urząd Marszałkowski podpisał z Gminą Kamieniec Ząbkowicki określone umowy na dofinansowanie przedsięwzięć unijnych. Gmina Kamieniec Ząbkowicki w części przedsięwzięcia unijne już zrealizowała i zapłaciła z własnych środków za te przedsięwzięcia, jednocześnie czekamy na pieniądze, które gminie są należne i jednocześnie nic na to nie poradzimy, że musimy czekać. W wielu obszarach tak się zdarza i to też ma miejsce w przypadku naszej gminy, że środki z tytułu rozliczenia za poszczególne projekty spływają nawet w przeciągu roku następnego od momentu zakończenia danej umowy. Więc w tych okolicznościach Szanowni Państwo to co zostało przedłożone Wysokiej Radzie jest to dokument składający się z trzech uchwał i każda z tych uchwał ma ze sobą ścisłe powiązanie. W tych okolicznościach Szanowni Państwo jeszcze raz podkreślam, że propozycje, które zostały przedłożone mają na celu właściwą korespondencję pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami, jednocześnie dają możliwość właściwego zamknięcia budżetu roku 2014 i w tych okolicznościach to Państwa stronie Wysokiej Rady leży kompetencja w podjęciu stosownych zmian w tym najważniejszym dokumencie jakim jest budżet gminy na dany rok budżetowy, w tym momencie na rok 2014. Chciałbym też podkreślić, że część z Wysokiej Rady, mam na myśli tutaj co najmniej 8 osób, które były również w poprzedniej kadencji maja także przeświadczenie tego, jakie zmiany w budżecie były dokonywane w trakcie roku budżetowego i jednocześnie jakie inwestycje i zadania czy przedsięwzięcia zostały wprowadzane do budżetu, abyśmy mogli jako gmina te przedsięwzięcia zrealizować. W świetle powyższego zgodnie z tym co było Państwu przedstawione w uzasadnieniu do wszystkich uchwał, podjęcie uchwał jest w mojej ocenie konieczne i uzasadnione. Wójt Gminy – tak jak Pani słusznie zauważyła po stronie zmniejszenia planu dochodów związanych ze środkami unijnymi jest kwota praktycznie 850 tys/ zł. na te programy, które w tych obszarach czasowych nie będą możliwe do zrealizowania po stronie płatności, ale jednocześnie proszę też zauważyć, tak jak Państwu podkreślałem również i na poprzedniej sesji mając na względzie sytuację ekonomiczną kraju następuje także spadek dochodów, dochodów Gminy Kamieniec Ząbkowicki także, w tym obszarze uchwała, która była Państwu przedłożona, projekt uchwały zmieniającej budżet mówią również o potencjalnej możliwości zmniejszenia dochodów gminy, a co za tym idzie Szanowni Państwo zarówno zgodnie z zasadami budżetowymi, zarówno dochody, które są ustalone przez Radę Gminy w uchwale budżetowej, jak i wydatki maja swoje określone znaczenie. Dochody są to potencjalne możliwości pozyskania środków finansowych do budżetu, natomiast wydatki to są nieprzekraczalne limity, które Gmina Kamieniec Ząbkowicki może realizować na podstawie już uchwalonego budżetu. Także Szanowni Państwo dochody Gminy Kamieniec jest to pewna nie do końca w 100% możliwa wysoka liczba do uzyskania środków, ale to wszystko będziecie Państwo mogli dopiero wiedzieć w 100% po zamknięciu roku budżetowego, kiedy będziecie podejmowali uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozliczenia roku budżetowego. Tak więc Szanowni Państwo na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć w 100% czy plan dochodów będzie wykonany w 100%, tak samo jak nie możemy powiedzieć, czy plan wydatków budżetu gminy będzie zrealizowany w 100%, dlatego też może się tak okazać, że zarówno dochody budżetowe nie będą zrealizowane zgodnie z założeniem tejże uchwały zmieniającej budżet, jak również i wydatki, a co za tym idzie nie jest powiedziane, czy w tych okolicznościach zarówno kwoty, które są pierwotnie przewidziane na określone cele będą w 100% możliwe do wydatkowania. Jest to potencjalna wielkość, dlatego też pewnie Szanowni Państwo zauważyliście, że w uchwale jest zwrot do takiej kwoty, co nie jest powiedziane czy będzie ona w 100% wykorzystana, może tak, może nie, może nie będzie, a może będzie tego nie wiemy, tak samo jak nie wiemy co będzie jutro, nie mniej jednak z uwagi na zasadę racjonalnego planowania tego typu uchwały, które są Państwu przedłożone kształtują budżet na rok 2014 po zmianach. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowna Pani Radna, tak jak powiedziałem wcześniej nie tylko ta uchwała została Państwu przedłożona, jak również uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa zakłada określone limity, które dają możliwości dla danej gminy pozyskania stosownych środków, natomiast oczywiście oczywistą sprawą jest, że to wszystko jest realizowane łącznie, gdyby takiej możliwości nie było wówczas organ wykonawczy nie przedkładał by takowych projektów uchwał, gdyż one i tak wszystkie będą podlegały zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w późniejszym przez Państwa ich uchwalaniu. tak jak przed chwilą powiedziałem ze zmiany do projektu uchwały, które były Państwu przedłożone jasno wynika, że kwota zmniejszenia po stronie dochodów jest to kwota dokładnie 849 tys. zł. Ponadto gmina oczekuje również na środki, które zostały także przyznane Gminie Kamieniec Ząbkowicki w określonej wysokości, tak jak też powiedziałem z tytułu przebudowy dróg w ramach programu Narodowego Programu Dróg Lokalnych jest to kwota ponad 600 tys. zł., jak również oczekujemy na środki, które będą nam przelane z tytułu zmniejszonych na dzień dzisiejszy, a aczkolwiek jeszcze nie zakończonych robót i projektów związanych z przebudową poszczególnych inwestycji, które Państwu przedłożyłem. I jeszcze co jest ważne Szanowni Państwo, bo te pytania również były przez was zadawane na posiedzeniu komisji wszystkie umowy, które zostały podpisane przez gminę jednocześnie mówią o określonych kwotach, które będą gminie należne z tytułu projektów unijnych. Tak więc Szanowni Państwo wszystkie te dane Pani Radna Syposz także zwracała się z wnioskiem o udostępnienie tychże umów, jednak nie skorzystała z przysługującego jej prawa w dniu wczorajszym. Tak więc wszystkie te umowy są Państwu znane, jasne i proszę jednocześnie na bieżąco analizowanie dokumentów, o które Państwo prosicie.ta informacja nie została mi przedstawiona, z informacji uzyskanych przez pracowników Pani nie było w tym dniu na terenie Urzędu Gminy, ale być może była Pani po godzinie 14.30 Szanowni Państwo tak jak powiedziałem przed chwilą dokumenty, które zostały Państwu przedłożone mają na celu zachowanie właściwej stabilności finansów publicznych w tymże obszarze. W przypadku, kiedy Rada Gminy podejmuje swoje rozstrzygnięcia, które nie odpowiadają projektom uchwał przedłożonym przez osobę, która odpowiada za stan finansów publicznych wówczas to ocena polityczna i jednocześnie odpowiedzialność polityczna spoczywa na organie stanowiącym jakim jest Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki– Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo informuję Państwa, że ze względu na niepodjęcie przez Wysoką Radę uchwały w treści zaproponowanej przez organ wykonawczy podjęcie poszczególnych pozostałych uchwał jest w tym obszarze bezprzedmiotowe, ponieważ są powiązane z uchwałą pierwszą. W tym obszarze te trzy uchwały, które zostały Państwu przedłożone tak jak powiedziałem na początku, albo są akceptowane przez Wysoką Radę w całości, w przeciwnym razie procedowanie nad ich treścią jest bezprzedmiotowe, tak więc w tym obszarze ze względu na treść artykułu ustawy o finansach publicznych wskazuje Państwu, że te przedmioty Państwa działań zostały już wyczerpane, gdyż inicjatywa uchwałodawcza zmian do budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki leży zawsze po stronie organu wykonawczego, dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wysoka Rada przeszła już do kolejnego punktu porządku obrad tak jak to było wcześniej powiedziane zapytania i wolne wnioski. Wszystkie zapytania i wolne wnioski zostały już zapewnie wyrażone, ale też trzeba podkreślić, że w tych o to tematycznych sprawach także Wójt będzie miała w dniu dzisiejszym wolny wniosek. Gdyż nie jest to tak jak to miało miejsce do dnia dzisiejszego, że tylko i wyłącznie rada pytała Pan Wójta, również Wójt ma prawo pytać radę w tymże obszarze. I Szanowni Państwo tak podsumowując dzisiejszy cykl głosowań, które Wysoka Rada ma już za sobą. W istocie warto skupić się na dwóch zasadniczych, które rzeczywiście mają po stronie Wysokiej Rady bardzo wysokie znaczenie. Znaczenie związane z ostatecznym kształtem poszczególnych uchwał, które to są przedkładane przez organ wykonawczy tak jak to przepisy prawa wskazują zawsze mając na względzie strukturę samorządu gminnego Wójt, jako organ wykonawczy przygotowując dla Wysokiej Rady poszczególne projekty przedkładając na sesję takie bądź innego rozstrzygnięcia w przedmiocie jednocześnie w ostateczności także wykonuje wszystko to, co Wysoka Rada w swojej roztropności podejmie. Niemniej jednak Szanowni Państwo ja zawsze podkreślałem czyniłem to też kilkukrotnie także na naszych wcześniejszych spotkaniach, że bardzo ważne jest w tym obszarze posiadanie odpowiedzialności za słowo, a później za czyny. Wysoka Rada, jako organ polityczny, jako organ, który reprezentuje mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki ostatecznie zatwierdza i zamyka każdy zarówno rok budżetowy jak również każdą sprawę związaną z poszczególnym projektem uchwały. Do tego ma oczywiście wyłączne prawo, jako to najwyższe ciało stanowiące w danej gminie. Ale Szanowni Państwo każdy z Państwa Radnych tworząc ten kolegialny organ stanowiący ma określone swoje zadania przypisane zarówno ustawą, jak i też statutem oraz wewnętrznymi uregulowaniami, które Państwo przyjęliście. W dniu dzisiejszym taki podsumowaniem pierwszej części 3 projektów uchwał, które zostały przez Wójta przedłożone Wysokiej Radzie nasuwa mi się jeden wniosek Szanowni Państwo, a wniosek jest bardzo istotny, który to być może będzie przedmiotem Państwa przemyśleń już później spokojniej, kiedy emocje związane z tą sesją miną, a mianowicie taki, że przecież każdy a przynajmniej 7 osób, które zasiadają w organie stanowiącym w haśle swoich programów wyborczych miało wskazane skuteczne pozyskiwanie środków unijnych. Szanowni Państwo i tym właśnie o to aktem, który dokonaliście w dniu dzisiejszym przekreśliliście swój program wyborczy w punkcie pierwszym. Gdyż Wójt Gminy Kamieniec tak jak to było przeze mnie podkreślane wskazywał, że poszczególne projekty i programy unijne, które są realizowane przez gminę mają ostatecznie swoje zamknięcie właśnie w kontekście uchwał przez Państwa podejmowanych. W tych okolicznościach widać dostrzegliście, co niewątpliwie jest pewnym novum na tej nowej drodze samorządowej, że to, co było mówione w ramach programów wyborczych o skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych zostało przez Państwa przekreślone. Gdyż jak widać o to jest widoczne w tym projekcie uchwały, który nie został przedłożony nie oczekujecie Państwo, aby Gmina Kamieniec Ząbkowicki skutecznie podejmowała programy unijne, które to programy wiemy doskonale posiadają określonych środków własnych oraz środków na tzw. ….. finansowe. Gmina Kamieniec Ząbkowicki jak to często ……. podkreśla stanowiła swego rodzaju i posiadała …………. mające na celu to, iż środki, które dysponujemy oprócz środków bezpośrednio zapisanych w budżecie na dany rok budżetowy będą również zabezpieczane tzw. środkami wolnymi. Wolne środki Szanowni Państwo są to środki, które Gmina Kamieniec Ząbkowicki posiadała z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych to szczególne rozwiązanie, które było przeze mnie przedstawiane przez 8 ostatnich lat dawało właśnie ten dodatkowy bardzo korzystny dla Wysokiej Rady standard możliwości wprowadzania zmian do budżetu w trakcie roku budżetowego bez konieczności pytania się skąd wziąć na to pieniądze. Szanowni Państwo skoro taka działalność w ocenie Wysokiej Rady nie była nie właściwa, skoro taka działalność organu stanowiącego, który tak jak powiedziałem na początku w ilości, co najmniej 8 osób będących na tej sali akceptował te rozwiązania przez ostatnie lata i jednocześnie korzystając z tych rozwiązań być może tworzył własny program wyborczy w oparciu o te rozwiązania. Cóż pozostaje mi tylko Wysokiej Radzie powiedzieć, że Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki w tym obszarze będzie trudniej skutecznie pozyskiwać środki unijne gdyż Państwo właśnie tą swoja decyzją w mojej ocenie nieodpowiedzialną zamknęliście drogę do tego ażeby jeszcze szybciej pozyskiwać środki zewnętrzne. Ale cóż wydaje mi się, że jest to świadome działanie związane …… na określony efekt końcowy. I chciałbym w tym obszarze złożyć stosowny wniosek, aby Pan Przewodniczący Rady Gminy posiadał także telefon służbowy. A dlaczego gdyż Przewodniczący Rady Gminy nie tylko posiada względną funkcję Przewodniczącego ….. ale Pan Przewodniczący Rady Gminy również będzie musiał udzielać określonych odpowiedzi na pytania w przypadku, kiedy będą takowe zadawane przez podmioty oczekujące określonych rozstrzygnięć ze strony rady. Dlatego gorąco do tego namawiam i zachęcam gdyż na dzień dzisiejszy takich działań ze strony Przewodniczącego Rady jeszcze formalnie Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie otrzymała. Szanowni Państwo patrząc na całość tego, co reprezentujecie, jako Rada Gmina i chciałem też podkreślić, że bardzo duże znaczenie mają poszczególne komisje, które są nie po to, bo jest taka ochota, ale są po to, aby wypracować określone stanowisko w przedmiocie projektu uchwał bardzo dużą rolą jest także działanie na tej komisji Przewodniczącego zarówno Przewodniczącej Komisji Oświaty jak również Przewodniczącego Komisji Budżetu gdyż jest to bardzo ważna komisja i zarówno elementy, które stanowią ostateczny kształt danego projektu uchwały powinny być przez Państwa indywidualnie omawiane, jeżeli ktoś do końca czegoś nie rozumie bądź nie ma w tym obszarze wiedzy merytorycznej. Gdyż Szanowni Państwo tak jak powiedziałem polityczna odpowiedzialność Rady sprowadza się do tego, że można być do tej rady wybranym bądź można być nie wybranym innej odpowiedzialności Państwo nie ponosicie. Ale co jest bardzo ważne to właśnie ta odpowiedzialność, o które powiedziałem wcześniej Pani o ile dobrze usłyszałem Radna Maria Kacik negowała te słowa, odpowiedzialność polityczna właśnie sprowadza się do tego, że to wyborcy na końcu oceniając czy Wysoka Rada działając tak a nie w inny sposób, podejmując takie a nie inne uchwały, które są przedstawiane przez Wójta ostatecznie mając na uwadze dobro mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki i tej gminy, bo każdy z Państwa składał określone ślubowanie, określonej treści, które zapewnie pamiętacie. I w tych o to okolicznościach tą właśnie generalnie najważniejszą zasadę musicie mieć na względzie gdyż takie są przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie naszego kraju. Szanowni Państwo można być rzec, że to była pierwsza lekcja samorządności nowej rady 2014-2018. Chciałem to przede wszystkim powiedzieć do osób, które są po raz pierwszy w tym organie stanowiącym gdyż tak jak to często bywa wydaje się, że bycie w radzie nie niesie za sobą żadnych przesłanych odpowiedzialności. Tak Szanowni Państwo nie jest i tak oczywiście być nawet nie musi trzeba tylko bardzo roztropnie przemyśleć wszystkie swoje działania ażeby w przyszłości nie podejmować błędów, które będą bytowały na stan Gminy Kamieniec Ząbkowicki w całości. Oczywiście Szanowni Państwo z tymi słowami, które powiedziałem możecie się właściwie nie zgadzać, ale są odpowiedzialne gdyż tak jak często i znowu się powtórzę mowie, że odpowiedzialność w tym obszarze spoczywa na organie wykonawczym, który przedkłada projekty, prosi o akceptację i jednocześnie później je wykonuje. Szanowni Państwo to do tego wydarzenia mój wolny wniosek dobiega końca, natomiast, co do kolejnego wniosku, który został przedstawiony w formie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie …… alkoholowych. Tak jak to było powiedziane strategii rozwiązywania problemów społecznych, która został przygotowana jednocześnie dla każdego, kto miał na to ochotę możliwa do odczytania bądź też zapoznania mówi wyraźnie o tym, jakie działania powinny być podjęte przez gminę, aby ograniczyć możliwość występowania dodatkowych zachowań patologicznych, które są niekorzystne z punktu widzenia rozwoju rodziny i danych jednostek. Szanowni Państwo w strategii ….. Określone, że największym problemem jest spożywanie napojów alkoholowych w tych tzw. ……. i dlatego też Szanowni Państwo mając na uwadze Państwa ….w tym względzie …… został przedstawiona odpowiednia uchwała często stosująca …….. ………….. aby dostosować się do faktycznych potrzeb przedsiębiorstw na danym terenie. To oczywiście zostało przeze mnie, jako organ wykonawczy przedłożone Wysokiej Radzie no cóż mogę tylko wyrazić swoje ubolewanie ………. problemów społecznych będzie teraz w sprzeczności ze stanowiskiem Wysokiej Rady gdyż ona mówi wyraźnie, co tak naprawdę jest problemem ….. gdyż Wysoka Rada podjęła w tym przedmiocie inne rozstrzygnięcie tak jak powiedziałem wcześniej odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Wysokiej Radzie.

poniedziałek, 22.12.2014 12:22:04 autor: , ip: 83.5.185.37

nudy jak zwykle
wtorek, 23.12.2014 20:26 autor: BARTEK
z pewnością pracownik sie odezwał
poniedziałek, 22.12.2014 22:48 autor:
Lizusy waszczukowe
poniedziałek, 22.12.2014 17:33 autor:
czerniec a jaka to jest właściwa komisja czy są jeszcze...
poniedziałek, 22.12.2014 16:59 autor: www
Słyszałem, że ponoć wójt chce to kupić na HOTEL...
poniedziałek, 22.12.2014 09:08 autor:
to źle słyszałeś cymbale
poniedziałek, 22.12.2014 17:32 autor:
To jak smród, brud, psy, krowy i żule, to na...
poniedziałek, 22.12.2014 16:38 autor:
A gdzie byl radny Gnaczy, radna Cwek i Syposz przed...
niedziela, 21.12.2014 22:16 autor: żenująca sprawa
Radna Syposz to z Waszczukiem po osiedlu chodzić umiała i...
niedziela, 21.12.2014 18:00 autor: elka
co ma sie usmiechac jak to nie do smiechu tylko...
niedziela, 21.12.2014 18:34 autor:
skoro nie szanuje swoich wyborców to przykre
poniedziałek, 22.12.2014 00:47 autor: sasiadka
Że ten Waszczuk się nie wstydzi! Przegrał wybory i nie...
niedziela, 21.12.2014 17:13 autor: ona
Najgorsze jest to jak dziad dorwie sie do władzy a...
niedziela, 21.12.2014 09:10 autor: mieszkaniec
A Waszczuk dalej swoje i wpierdziela sie w sprawy naszej...
piątek, 19.12.2014 23:54 autor: asia
http://archiwum.dkl24.pl/pl/article/2727
piątek, 19.12.2014 08:43 autor:
Marcin jak ci się nudzi to włącz dobie interwencję i...
piątek, 19.12.2014 00:03 autor: Marek.
A w mojej subiektywnej ocenie to idioci z małym hu...
czwartek, 18.12.2014 23:51 autor: obserwator
Mafio Waszczukawa miej się na BACZNOŚĆ !!! hahah
czwartek, 18.12.2014 17:47 autor: gienerał
niee to SEKTA...
czwartek, 18.12.2014 18:32 autor: :)
niee to SEKTA...
czwartek, 18.12.2014 18:42 autor: :)
Szczury. ..... hih hih
czwartek, 18.12.2014 23:38 autor:
MAFIA WASZCZUKOWSKA!!!
czwartek, 18.12.2014 16:12 autor: KKK
Szczury.
czwartek, 18.12.2014 23:39 autor: Zenek.
sługusy i lizusy waszczukowe!!!
czwartek, 18.12.2014 23:42 autor:
a tak sie składa że ludziom sie podobała wigilia waszczukowy...
czwartek, 18.12.2014 23:17 autor: uczestnik
Ciekawe komu jak każdy biedny co miał nadzieję...
czwartek, 18.12.2014 23:50 autor: Leszek.
To wy się miejcie na baczności czarno szczury .
czwartek, 18.12.2014 23:24 autor: Marian.
Czerń czołgi uwaga na szczury bo zima idzie .i...
czwartek, 18.12.2014 23:35 autor: Zenek.
Tak to skandal! Gmina nie ma pieniędzy trzeba było wziąć...
czwartek, 18.12.2014 15:39 autor: Paweł Pawełek
Jak go kochasz to go weź za męża.
czwartek, 18.12.2014 23:11 autor: tak ten sam.
Obiło mi się o uszy, że jeśli chodzi o finansowanie...
czwartek, 18.12.2014 22:26 autor: sisi
BARDZO BYM CHCIAŁA ,ŻEBY RADNI M WASZCZUKA COĆ RAZ UŻYLI...
czwartek, 18.12.2014 17:08 autor: magda
i żeby radny Gnaczy pisał konkretnie i na temat bo...
czwartek, 18.12.2014 17:39 autor: anty lizus waszczuka
Mateusz pisz tak dalej prawda ich boli i się w.....ją
czwartek, 18.12.2014 23:08 autor: Pan co
waszczuk w Złotym Stoku to może tylko stawu pilnować.
środa, 17.12.2014 21:49 autor: ryba
a ja głsoowałem za nowymi radnymi i panem MW, życzę...
poniedziałek, 15.12.2014 11:47 autor:
Dobrze, tylko ze pan MW przegral wybory wiec niech...
poniedziałek, 15.12.2014 12:03 autor: mieszkaniec
Zgadzam sie, on jest jak guru a sekta to...
środa, 17.12.2014 18:10 autor: ona
Pan MW w Złotym Stoku to jeszcze się nie wybudował,...
środa, 17.12.2014 13:13 autor: nowy mieszkaniec kamieńca
Mafia Waszczukowcy!!!
środa, 17.12.2014 09:38 autor: kkk
sfora już ujada i pana broni Wójt niewinny na Piedestał...
środa, 17.12.2014 08:19 autor: mieszkaniec
na.... to wszystko co pozytywne o Czerńcu jest usuwane, tam...
wtorek, 16.12.2014 22:19 autor: mieszkaniec
A kto go lubi? Wójt jest od rządzenia a nie...
środa, 17.12.2014 15:47 autor: symapatyk
Facet za wszelką cenę chce się dostać na stołek. Podobno jest...
poniedziałek, 15.12.2014 19:28 autor: info
No to my odwołamy rade Gminy bo na pewno Pan...
wtorek, 16.12.2014 21:50 autor: Luiza
gdyby wiedział to już by odpuścił i dał pracować
niedziela, 21.12.2014 12:07 autor: realista
Zanosi się na 4 lata przepychanek i robienia sobie na...
wtorek, 16.12.2014 13:59 autor: żana
Dziwie sie Pani Marcie ze obce jej są pojęcia defocytu,...
wtorek, 16.12.2014 08:28 autor: kononowicz
Tonący Wójt,chwyta się brzytwy......
poniedziałek, 15.12.2014 16:56 autor:
Wójta kochać nie muszę .Nowych radnych też ,no bo i...
wtorek, 16.12.2014 07:48 autor: realista
Wstyd dla radnych!!! Nie znają się na niczym, a projektów...
poniedziałek, 15.12.2014 14:34 autor: Mieszkanka
Teraz pewnie radni - 7 wspanialych -sie radza jak to...
poniedziałek, 15.12.2014 17:17 autor:
bobej daj spokoj, grochowke zjedz strażacką
poniedziałek, 15.12.2014 23:33 autor:
Nowi radni to banda która ma za zadanie zdezorganizować działalność...
poniedziałek, 15.12.2014 18:36 autor: obserwator
Dokładnie tak, popieram !!! szczuk jęczy a wtórują mu jego...
poniedziałek, 15.12.2014 23:20 autor: gość
Nie dość ze radni nie znają podstawowych terminów i ich...
poniedziałek, 15.12.2014 23:15 autor: neutral
tak to jest wybraliśmy radnych matołków i chcą udawać...
poniedziałek, 15.12.2014 22:46 autor: Marian
A nikt nie chce się pochwalić jaki ma deficyt Ząbkowice...
poniedziałek, 15.12.2014 20:59 autor: autor
Widać że Ty jesteś jednym z tej bandy szczuka!!!
poniedziałek, 15.12.2014 19:32 autor: obserwator
W mojej subiektywnej ocenie to bedzie wielka lipa przez 4...
poniedziałek, 15.12.2014 17:43 autor:
Oni nie patrzą na wyborców dla nich liczy się tylko...
poniedziałek, 15.12.2014 19:01 autor: obserwator
to po co kredyt?
poniedziałek, 15.12.2014 15:43 autor: PKO
Kompromitacji rady ciąg dalszy... Kto wybrał tych ludzi na to...
poniedziałek, 15.12.2014 15:29 autor: M&M
Hah Radni albo inaczej marionetki MW . Dorośli ludzie a...
poniedziałek, 15.12.2014 14:39 autor:
Nowi radni MW czy wy już zawsze będziecie prosić przed...
poniedziałek, 15.12.2014 14:56 autor:
Nasi BEZRADNI (bo inaczej powiedziec o nich nie można -...
poniedziałek, 15.12.2014 11:40 autor:
HURTOWNIA SIGMA
HURTOWNIA SIGMA
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC