komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

wtorek, 20 lutego 2018

Leona, Ludomira

Świebodzicom grozi finansowa zapaść?

piątek, 11.8.2017 08:53 , komentarze: 27 , odsłony: 6098
kategorie artykułu:

Opublikowana przez Polską Akademię Nauk analiza nie pozostawia złudzeń. 122 polskim miastom w ciągu kilku najbliższych lat grozi finansowa zapaść. Wśród wymienionych z powiatu świdnickiego są tylko Świebodzice.

Analiza opracowana przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN została stworzona na potrzeby rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w ramach której Ministerstwo Rozwoju planuje w najbliższych latach przeznaczyć nawet 2,5 mld złotych na wsparcie dla średnich miast, szczególnie tych 122 wymienionych w raporcie. Według analizy grozi im marginalizacja i zjawiska kryzysowe.

Bezpośrednim powodem wykonania analizy jest obserwowany proces polaryzacji społeczno-ekonomicznej kraju, pomimo aktywnej polityki państwa i samorządów mającej przeciwdziałać tym zjawiskom – czytamy w opracowaniu.

Świebodzice znalazły się na 114 miejscu.

Miasta średnie w ekspertyzie to  miejscowości poniżej stolicy województwa i powyżej 20 tys. mieszkańców (powyżej 15 tys., jeśli to miasto powiatowe). Miasta te tracą pozycję wobec innych ośrodków i całego kraju.  W analizie brano pod uwagę dane z lat 2004-2014, to czas na tyle długi, by można zaobserwować dość trwałe trendy, nieobarczone zjawiskiem przypadkowości. Raport brał pod uwagę między innymi takie czynniki jak zmiana rejestrowanej liczby ludności, prognoza liczby ludności GUS do 2035 r., zmiana liczby bezrobotnych, zmiany udzielonych noclegów, zmiany liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, czy zmiany liczby siedzib największych spółek.

Według autora opracowania, największym problemem tych miast, jest wyludnianie się - spadek liczby mieszkańców, zwłaszcza lepiej wykształconych w wieku produkcyjnym, mobilnych, osób rzutkich i przedsiębiorczych. Oprócz tego problemy rozwojowe dotyczą pogarszania się struktury wieku (w tym zwłaszcza starzenia się populacji), braku równowagi na rynku pracy, powodującego nadmierne, kosztowne i szkodliwe dla organizacji życia społecznego dojazdy do pracy, czy słabego dostępu do transportu publicznego. Do tego dochodzą różnorodne problemy społeczne jak polaryzacja, wykluczenie i patologie.

Działania naprawcze powinny być ukierunkowane na tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości (w szczególności o charakterze innowacyjnym), zwiększanie aktywności zawodowej ich mieszkańców oraz mobilności (bez konieczności zwiększania skali dojazdów do pracy), poprawie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój i łatwiejszy dostęp do usług publicznych oraz  racjonalizacji zagospodarowania przestrzennego, w tym ograniczanie rozpraszania zabudowy.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet pomocowy dla takich ośrodków, który zakłada m.in. preferencje w pozyskiwaniu funduszy zarządzanych przez resort. Pomoc ma polegać także na pomocy w ściąganiu inwestorów poprzez zwolnienia ich z podatków CIT i PIT.

Cały raport TUTAJ

 

Wasze komentarze

Dane z 2004-2014 W Swiebodzicach w ciągu ostatnich 3 lat...
piątek, 11.08.2017 20:08 autor: Świebodziczanin
sobota, 17.2.2018 10:44
3
piątek, 16.2.2018 14:01
11
piątek, 16.2.2018 13:38
7
piątek, 16.2.2018 11:42
3
piątek, 16.2.2018 10:19
5
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Auto Max
Auto Max
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Broni
Muzeum Broni
Miral
Miral
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY