komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

wtorek, 23 stycznia 2018

Ildefonsa, Rajmunda

Sesja budżetowa w Gminie Świdnica

sobota, 9.12.2017 09:55 , komentarze: 0 , odsłony: 125
kategorie artykułu:

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na LI SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 14.12.2017 o godz. 12.00. W tym dniu podejmowana będzie uchwała budżetowa na rok 2018

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie LI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wyznaczenie sekretarza obrad.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji: L.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

2) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

3) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:

a) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

o projekcie uchwały;

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;

c) głosowanie.

4) Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na 2018 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;

b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

o projekcie uchwały budżetowej;

c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Świdnica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok;

d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;

e) stanowisko Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu i Finansów;

f) głosowanie.

5) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

8. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.

10. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.

11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie LI Sesji Rady Gminy Świdnica.

 

Wasze komentarze

wczoraj, 10 godz temu
wczoraj, 13 godz temu
wczoraj, 13 godz temu
wczoraj, 13 godz temu
wczoraj, 13 godz temu
wczoraj, 15 godz temu
wczoraj, 16 godz temu
wczoraj, 16 godz temu
piątek, 19.1.2018 14:59
piątek, 19.1.2018 12:52
piątek, 19.1.2018 11:23
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Miral
Miral
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Auto Max
Auto Max
Muzeum Broni
Muzeum Broni
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra