komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

czwartek, 18 stycznia 2018

Piotra, Małgorzaty

Powiat Świdnicki podpisał Deklarację Sudecką

środa, 10.1.2018 15:39 , komentarze: 0 , odsłony: 137
kategorie artykułu:

Blisko 100 samorządów z terenu południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego podpisało już "Deklarację Sudecką". Samorządowcy z terenu Przedgórza Sudeckiego wspólnie chcą z powodzeniem rywalizować z aglomeracją wrocławską o zewnętrzne środki, które przeznaczone zostaną na wyrównywanie szans w rozwoju gospodarczo-społecznego całego województwa. W imieniu Powiatu Świdnickiego deklarację podpisał Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz.

* * *

Treść dokumentu:

"DEKLARACJA SUDECKA". W SPRAWIE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW POŁUDNIA I ZACHODU DOLNEGO ŚLĄSKA DLA POPRAWY WARUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

My niżej podpisani, Sygnatariusze "Deklaracji Sudeckiej", reprezentujący mieszkańców samorządów Przedgórza Sudeckiego i Sudetów, wyrażamy wolę podjęcia wspólnych działań, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Wykorzystując potencjał społeczno - gospodarczy i bogactwo wszelkich zasobów tego obszaru zobowiązujemy się do rozpoczęcia prac nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji i rozwoju zwanego "Strategią Rozwoju Sudety 2030". Dokument ten będzie podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego dla tej części Polski. Celem naszych działań jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez:

 • likwidację wykluczenia komunikacyjnego - zbudowanie efektywnego przyłączenia do systemu dróg ekspresowych oraz autostrad w Polsce i w Europie (drogi S8, S3, droga krajowa nr 5, łączniki do autostrad, dróg ekspresowych i krajowych);

 • rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska,

 • poprawę jakości sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, umożliwiających normalną komunikację wewnątrz obszaru;

 • rewitalizację istniejącej sieci połączeń kolejowych oraz udział w projekcie rozwoju kolei dużych prędkości;

 • rewitalizację fizyczną i społeczną zdegradowanych obszarów regionu;

 • zachowanie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk poprzez ich systematyczne doinwestowanie;

 • rozwój usług turystycznych oraz sektora rolno - spożywczego opartego o zasady produkcji zdrowej żywności;

 • zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich;

 • uzyskanie pełnego dostępu do wody pitnej i sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców obszaru;

 • poprawę infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie lepszych warunków kształcenia, rozwój szkolnictwa zawodowego i jego dostosowanie do oczekiwań rynku pracy;

 • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców;

 • likwidację wszystkich zagrożeń ekologicznych, w tym redukcję niskiej emisji na całym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o statusie uzdrowisk;

 • rewitalizację materialnego dziedzictwa kulturowego

 

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 5 godz temu
dzisiaj, 9 godz temu
dzisiaj, 11 godz temu
dzisiaj, 11 godz temu
dzisiaj, 11 godz temu
środa, 17.1.2018 13:58
środa, 17.1.2018 13:55
środa, 17.1.2018 11:37
środa, 17.1.2018 11:34
środa, 17.1.2018 10:00
środa, 17.1.2018 09:58
SKLEP OGRODNICZY
Wymarzone wesele
Miral
Auto Max
Skład opału Agro
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Kino Cinema3D
Mati Autogaz
Nadleśnictwo Świdnica
TAXI Świdnica
Basen Fitness Aquarius
Cukiernia Kasia
Muzeum Broni
Przedszkole Abrakadabra
Eldomik serwis AGD